สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่

สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่

สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่

สำหรับสถานบันเทิงต่าง ๆ เมื่อเปิดให้บริการแล้ว จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรูปแบบของบอดี้การ์ด คอยดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทของผู้มาเที่ยวและการดูแลไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เข้ามาใช้บริการได้ และช่วยป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่มาแบบไม่คาดคิด ดังนั้นลองมาดูว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานบันเทิงจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนใดบ้าง

  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางสถานบันเทิงและรับฟังคำสั่งจากหัวหน้า รปภ.หรือผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
  • ตรวจสอบผู้เข้ามาเที่ยวในสถานบันเทิง พร้อมป้องกันไม่ให้ผู้ที่พกพาอาวุธ, มีพฤติกรรมอันตราย หรือมีอายุไม่ถึงตามกฎหมายเข้าสู่สถานบันเทิงได้
  • เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทต้องสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที
  • เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดใด ๆ สามารถติดต่อกับทางหัวหน้า รปภ.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที
  • ป้องกันปัญหาการโจรกรรมและการก่ออาชญากรรมภายในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  • ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้างกับผู้ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียได้
  • การเข้างานต้องตรงเวลาและประจำอยู่ตรงจุดที่ได้รับมอบหมายเสมอ
  • ปฏิบัติงานทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
  • สามารถใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทางผู้ว่าจ้างมอบให้ โดยสามารถใช้งานอุปกรณ์กับเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิง ธุรกิจ หรือองค์กรใด ๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญในด้านการดูแลพื้นที่และชีวิตของผู้คนมากพอสมควร ดังนั้นการเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่มีคุณภาพ พร้อมผ่านหลักสูตรของ รปภ.มาแล้วอย่างครบถ้วน จะเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจมากขึ้น เพราะถ้าเลือกบริษัทที่ดีและได้มาตรฐาน ย่อมทำให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ