สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ไม่ต้องมี รปภ ได้หรือไม่

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ไม่ต้องมี รปภ ได้หรือไม่

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นสถานที่สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงทำให้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ดีกว่าการจ้าง ยาม ที่มีหน้าที่หลักเพียงเฝ้าประจำการในจุดต่าง ๆ เท่านั้น

ความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ การสูญเสียจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น การใช้งานลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อนหรือประตูอัตโนมัติผิดวิธี และการสูญเสียทรัพย์สินจากการก่อเหตุร้ายของมิจฉาชีพ ทำให้หน้าที่หลักของ รปภ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ได้มีเพียงการเดินตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น แต่ Security Guard ต้องสามารถให้คำแนะนำในการใช้ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติและการเดินเข้า – ออกรถไฟฟ้าใต้ดินได้ด้วย ซึ่งนอกจากงานให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ยังต้องผ่านการฝึกอบรมการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย การควบคุมคน ยานพาหนะ สถานที่และการอบรมด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล

การจ้างงานผ่าน Security Company จึงเหมาะต่อการปฏิบัติงานในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมากที่สุดเพราะมีการการันตีถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกสบาย มีความเป็นมืออาชีพและคุ้มค่ากว่าการว่าจ้างเองแต่ได้เพียงคนเฝ้า ยาม เท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ