สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง

สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง

สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจงาน รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เรื่องที่คุณควรรู้ คือ รปภ.นั้นจะสามารถแยกออกเป็นได้หลายสายด้วยกัน ซึ่งถ้าคุณเริ่มต้นสมัครเป็น รปภ.ทั่วไป ก็สามารถที่จะเติบโตไปสู่สายงานอื่น ๆ ได้ในอนาคต ดังนั้นจึงขอแนะนำสายงานของ รปภ.ที่สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.รปภ.

รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและในภาษาอังกฤษถูกเรียกว่า Guard จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการดูแลพื้นที่, อาคารสถานที่, บริษัท, องค์กร และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง พร้อมการตรวจสอบผู้เข้า-ออกสถานที่อย่างละเอียด  ประจำจุดที่ตนเองได้รับมอบหมาย มีการบันทึกหน้าที่ต่าง ๆ ทุกชั่วโมง พร้อมการหมั่นตรวจสอบพื้นที่ของตัวเองอยู่เสมอ และคอยรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ กับหัวหน้า รปภ.ทุกวัน ต้องผ่านอบรมหลักสูตร รปภ.เบื้องต้นมาแล้ว และสามารถป้องกันเหตุในระดับเบื้องต้นได้ดี

2.หัวหน้า รปภ.

หัวหน้า รปภ.คือ ผู้ดูแลที่มีหน้าที่ในการคอยตรวจตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนให้ทำงานอย่างถูกต้อง มอบหมายงานที่ได้จากผู้ว่าจ้างหรือบริษัทแก่ รปภ.อย่างชัดเจนและเป็นธรรม แจ้งข่าวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ รปภ.และรับแจ้งเหตุที่อาจเกิดขึ้นในส่วนรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีหน้าที่คอยรับนโยบายจากทางบริษัท เพื่อส่งต่อไปยัง รปภ.อย่างรวดเร็ว สามารถพูดคุยหน้างานกับผู้ว่าจ้างเพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ทันที

3.สายตรวจ รปภ.

สายตรวจ รปภ.จำเป็นจะต้องมองภาพรวมของงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ครบทุกด้าน เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานของ รปภ.แต่ละรายให้มีศักยภาพมากขึ้น มองเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงได้อย่างตรงจุด มีหน้าที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของ รปภ.โดยเฉพาะ ตรวจสอบตารางเวรการทำงานของ รปภ.โดยรวม และตรวจสอบทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.รวมไปถึงการตรวจสอบในกรณีลากิจหรือลาป่วย จะต้องมีการติดต่อ รปภ.มาลงแทนได้ทันเวลา พร้อมการประสานงานต่าง ๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างและบริษัทต้นสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

4.บอดี้การ์ด

บอดี้การ์ด คือ หนึ่งในสายงานของ รปภ.แต่จะแตกออกด้วยหน้าที่ต่างกัน เพราะบอดี้การ์ดจะมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยตัวของผู้ว่าจ้างโดยตรง ดังนั้นจึงต้องฝึกหลักสูตร รปภ.และหลักสูตรทางทหารที่จะต้องมีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธและการใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีความทันสมัยอย่างครบถ้วน ซึ่งสายงานนี้ถือว่าโหดพอตัว  เพราะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง มีไหวพริบที่ดี และมีความซื่อสัตย์ ทั้งยังต้องรองรับความเสี่ยงที่จะมีอยู่ตลอดเวลา

ถ้าคุณกำลังสนใจสายงาน รปภ. ให้คุณลองศึกษาการแตกยอดของหน้าที่ในแต่ละรูปแบบ เพื่อทำให้คุณสามารถเติบโตในสายงานนี้ได้ดีและรวดเร็ว พร้อมการเลือกรูปแบบการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อความต้องการมากที่สุด แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกสายงานใดของ รปภ.หนึ่งในเรื่องที่คุณควรรู้ คือ การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้ได้มากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ