หน้าที่ของหัวหน้าชุด รปภ. คืออะไร

หัวหน้าชุด รปภ. คือผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำ คอยควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้ว่าจ้าง Security 1 Service ขอกล่าวถึงหน้าที่ของหัวหน้าชุด รปภ.ว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติของ หน้าที่ของหัวหน้าชุด รปภ

ต้องเป็นผู้ทีมีภาวะความเป็นผู้นำ บุคลิกน่าเชื่อถือ สามารถวางแผน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด อีกทั้งจะต้องสามารถควบคุม คอยผลักดันให้ รปภ.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีทักษะการสื่อสารที่ดี เนื่องจากการทำงานด้าน รักษาความปลอดภัย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาผสมผสาน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายด้วยดี

หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าชุด เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

  • ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ในด้านต่าง ๆ ทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อตำหนิติเตือน แล้วนำมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาลูกน้องในทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ตรวจตรา และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้อยู่ในกฎระเบียบวินัย พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการทำงาน
  • วางแผนกำลังพล ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามเป้าหมายขององค์กรและผู้ว่าจ้าง
  • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเขียนบันทึกรายงาน
  • ตรวจตามจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย
  • มีกลยุทธ์ในการผลักดันและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทำงานได้ตามเป้าหมาย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับการทำงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เสมอ และควบคุมการใช้งานให้อยู่ในขอบเขตและเป้าหมาย

หน้าที่ของหัวหน้าชุด รปภ. ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เราขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบริการด้านความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ