หน้าที่ของ รปภ. กลางคืน มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ในการเข้าเวรยาม รักษาความปลอดภัย นั้น ต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะของงานในเวลากลางวันและกลางคืน ย่อมมีทั้งความเหมือนและส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่ง Security 1 Service ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย จะขอแนะนำให้ผู้สนใจทราบถึงหน้าที่ของ รปภ. กลางคืนว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ท่านได้เห็นถึงภาพรวมในการดูแลความปลอดภัยยามค่ำคืน

ส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ มีเวลาทำการในช่วงกลางวัน ไปจนถึงหัวค่ำ ส่วนเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนเข้ามาติดต่อกับหน่วยงาน แต่ความยากในการทำงาน คือการระวังภัยในยามวิกาล ซึ่งการก่อเหตุต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องคอยตรวจตราอย่างเข้มงวด ดูแลความเรียบร้อยของแต่ละจุด พร้อมบันทึกรายงาน

หน้าที่ของ รปภ. กลางคืน ต้องสังเกตผู้คนที่เข้ามาภายในบริเวณ และซักถามเพื่อป้องกันเหตุ เดินตรวจทั้งบริเวณภายนอกและภายใน เพื่อดูจุดต่าง ๆ ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุอันจะก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือการโจรกรรม หากมีความผิดปกติต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม และติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา

การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ถึงแม้ว่าจะต้องพบปะผู้คนน้อยกว่ากลางวัน แต่ก็ต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ไม่น้อยไปกว่าการทำงานในเวลากลางวันเลย นอกจากการทำงานในลักษณะที่เป็นข้อกำหนดเดียวกันแล้ว กลางคืนต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ในการตรวจตราตามเส้นทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสามารถหมุนเวียนเข้าทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน Security 1 Service มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการฝึกฝนทักษะที่พร้อมทุกเวลา ท่านที่สนใจบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ