หน้าที่ของ รปภ. ทำอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

รปภ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของระบบดูแลความปลอดภัยของสถานที่ต่าง ๆ โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การดูแลรักษาทรัพย์สินของอาคารที่ตนเองรับผิดชอบไว้ไม่ให้เกิดอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ Security 1 Service จึงขออธิบายให้ทราบถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ว่ามีอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้า-ออกสถานที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแล รวมไปถึงทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือนําออกภายในสถานที่นั้น
  • ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดการโจรกรรมหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานที่อาคารนั้น
  • รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าที่เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย รวมถึงบันทึกการออกตรวจในแต่ละช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย
  • จับกุมตัวผู้ที่กระทำผิดภายในสถานที่หรืออาคารที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบของสถานที่แห่งนั้น
  • มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของผู้ว่าจ้างเข้าไปภายในสถานที่แห่งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมหรือโจรกรรม
  • เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมหรือโจรกรรมขึ้น เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องแจ้งตำรวจให้ทราบโดยทันที อีกทั้งยังต้องแจ้งให้กับหัวหน้าของตนเองให้ทราบและห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังสถานที่นั้น

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย นั้นไม่ได้มีเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นผู้ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับสถานที่แต่ละแห่ง การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการคัดเลือก รปภ ของ Security 1 Service

หากท่านต้องการใช้บริการดูแลความปลอดภัยจากเรา โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ