หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

สำหรับการรับบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น นอกจากบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วจะพบว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ (Security) เป็นอีกกลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในระหว่างการรับบริการที่สถานพยาบาลนั้น ๆ 

บทบาท & หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ที่หลายคนมักเรียกติดปากว่า ยามที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงแต่ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ อาคารสถานที่และทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น หากแต่ยังมีหน้าที่หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วย ได้แก่ 

  1. คอยดูแลและจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาล ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผู้ใช้บริการตามโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก การจราจรบริเวณด้านหน้ามักจะแออัด มียานพาหนะหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลา ยาม จึงต้องคอยถือวิทยุสื่อสารประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลให้เกิดความคล่องตัว ทั้งยังต้องคอยแนะนำจุดจอดรถให้กับผู้มาติดต่อด้วย
  2. ประสานการจราจรบริเวณภายในโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาล รวมถึงแพทย์ที่จะต้องเร่งรีบมาให้การรักษาพยาบาล ซึ่ง Security จะทำหน้าที่คอยประสานงานเคลียร์เส้นทางจราจรภายในโรงพยาบาล เพื่อให้รถฉุกเฉิน รถของแพทย์ผู้รักษา รวมถึงรถผู้ป่วยเข้ามายังจุดรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วที่สุด
  3. ช่วยตรวจตราบริเวณต่าง ๆ รวมถึงคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล เพราะบางครั้งอาจมีทั้งมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จึงต้องพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
  4. ควบคุมเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรง อาทิ เหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายและเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ด้วยการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์โดยเร็วและให้ผู้ที่ประสบเหตุปลอดภัยที่สุด นั่นจึงทำให้บรรดา Security จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยดูแลความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นกุญแจมือหรือกระบองไฟเบอร์ เป็นต้น ทั้งยังต้องสามารถควบคุมเพลิงด้วยถังดับเพลิงเคมีได้อย่างถูกวิธีในกรณีที่ต้องเผชิญเหตุไฟไหม้ รวมถึงสามารถประสานอพยพคนออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วย

จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ Security ที่ประจำอยู่ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ต้องมีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ