ขั้นตอนการปฏิบัติของ สายตรวจ รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ

หนึ่งในอาชีพที่ดูแลด้านความปลอดภัยของบุคคลและองค์กร คือ สายตรวจ รปภ ซึ่งหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับหน้าที่นี้ เราจึงรวบรวมขั้นตอนการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของสายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาฝากกัน ดังนี้

  1. อบรมแถวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกเช้าและเย็น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องมีระเบียบวินัยเข้า-ออกเวรตรงเวลา การอบรมแถวและเช็คชื่อเป็นประจำ จึงเป็นกิจวัตรที่สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องรับผิดชอบ ทั้งยังต้องนำข้อเสนอแนะหรือข้อติชมจากผู้ว่าจ้างมาอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสำหรับการแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างรวดเร็วด้วย

  1. พร้อมอยู่ประจำกองรักษาการณ์ช่วงเช้า

ในช่วงเวลาเช้าราวเก้าโมงถึงเที่ยง มักเป็นเวลาที่ทางบริษัทส่งต่อนโยบาย เพื่อให้สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนำไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสังกัดปฎิบัติตาม ดังนั้น จึงต้องเคร่งครัดเรื่องการอยู่ประจำกองฯ ทั้งนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่รับเข้ามาใหม่ ให้เข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้วย

  1. เป็นหน้าด่านในการประสานผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ

เนื่องจากสายตรวจ รปภ ต้องทำงานในสถานที่จริงทุกวัน จึงมีโอกาสพบปะกับผู้ว่าจ้างโดยตรงอย่างเร็วที่สุด หากเกิดปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัย หรือ ผู้ว่าจ้างต้องการนัดเพื่อขอความคิดเห็น สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า มีตรรกะที่ดีในการคิดแก้ไขปัญหาในภาวะกดดันด้วย

  1. ดูแลเรื่องยานพาหนะทุกวัน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละคนจะมีหน้าที่ในการตรวจเวรในพื้นที่จุดต่าง ๆ เป็นระยะ จึงต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้ และต้องมีการทำรายงานบันทึกการใช้งานอย่างเหมาะสมด้วย

  1. พร้อมในการเป็นตัวกลางแก้ไขข้อขัดแย้งตลอดเวลาอยู่เวร

สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารและเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวม เพื่อช่วยเป็นตัวกลางกรณีมีการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับฝ่ายปกครอง หรือกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

  1. เตรียมพร้อมเนื้อหาอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยครั้งต่อไป

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำตามคำสั่งหรือแนวนโยบายที่ส่วนกลางกำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องมีวุฒิภาวะและมีหลักจิตวิทยาสูงในการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อได้รับมอบหมายนโยบายต่าง ๆ จากบริษัทแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคน และทำให้ทุกฝ่ายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการใช้บริการ รักษาความปลอดภัย ของเรา  Security 1 Service สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ