หมู่บ้านจัดสรร ควรมียาม กี่คน

หมู่บ้านจัดสรร ควรมียาม กี่คน

หมู่บ้านจัดสรร ควรมี ยาม กี่คน

การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลและป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะการเป็น รปภ.หมู่บ้านจัดสรรที่จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบ้านทุกหลังที่อยู่ภายในโครงการ  พร้อมตรวจสอบและบริการทั้งทางเข้า-ออก เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนในเรื่องของการคัดเลือกคนเข้ามาเป็น รปภ.สำหรับหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมไปด้วยการเลือกจำนวนของ รปภ.ที่เข้ามาดูแลนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของหมู่บ้านเป็นหลัก ถ้าหมู่บ้านมีขนาดใหญ่อาจจะต้องมีการว่าจ้าง รปภ.สูงถึง 10 คน แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

หน้าที่สำคัญของ รปภ.หมู่บ้านจัดสรร คือ การตรวจตราผู้เข้า-ออกโดยเฉพาะบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาติดต่อภายใน เพื่อการป้องกันภัยเรื่องโจรกรรมและอาชญากรรมต่าง ๆ การตรวจตราพื้นที่โดยรวมของโครงการหมู่บ้านและการตรวจบ้านที่อยู่ภายในทุกหลัง พร้อมการป้องกันเรื่องการลักใช้ทรัพย์สินทั้งไฟฟ้าและประปาของบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่ทางนิติบุคคลจะต้องมีการว่าจ้างบริษัท รปภ.ที่มีมาตรฐาน หรือถ้าเป็นการเลือกว่าจ้างเองของทางโครงการ หมู่บ้านจะต้องคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติดีและตรงตามกฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน

เพื่อทำให้การดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านเป็นอย่างมั่นใจ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อเจ้าของบ้านทุกหลัง เรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลโครงการหมู่บ้านจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการเป็นหลัก ถ้าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่อาจมีการว่าจ้างสูงกว่า 10 คน ส่วนโครงการขนาดเล็กอาจจะว่าจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพราะจะมีหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น การดูแลระบบเข้า-ออกด้านหน้า, การตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าและออก รวมถึงผู้ที่ถูกกว่าจ้างเข้ามาทำงานภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ลักทรัพย์สินของหมู่บ้านออกไป นอกจากนี้ต้องมี รปภ.ประจำจุดต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นจุดอับของโครงการ มี รปภ.ที่ต้องตรวจตราทุกซอยภายในโครงการหมู่บ้านตามช่วงเวลา เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

การว่าจ้าง รปภ.ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีคำถามว่าควรจะเลือกจ้างกี่คน? ส่วนหนึ่งอาจจะต้องประเมินจากค่าส่วนกลางด้วยเช่นกัน เพราะทางนิติบุคคลจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าค่าส่วนกลางที่ได้รับจากลูกบ้านจะแบ่งสันปันส่วนให้สามารถจัดระบบรักษาความปลอดภัยและจ้าง รปภ.ได้กี่คน ซึ่งจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะต้องใช้ให้ตรงกับงบประมาณส่วนกลางมากที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ