หัวหน้าทีม รักษาความปลอดภัย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ดังนั้น รปภ ที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่จะมีมากกว่า 1 คนและทำงานกันเป็นทีม โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทำหน้าที่กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง

เรามาดูกันว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลอะไรบ้าง

  1. คัดเลือกบุคคล

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ทุกคนล้วนผ่านการอบรมด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยมาแล้ว มีใบประกาศนียบัตรที่ยืนยันถึงความสามารถในการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและมีประสบการณ์หลายปี นอกจากนี้บางรายอาจผ่านการฝึกทหารตำรวจหรือมีความชำนาญในการใช้อาวุธต่าง ๆ ด้วย จึงมีความสามารถพิจารณาบุคคลในการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เมื่อบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เปิดรับสมัครงาน มักเชิญให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมาช่วยในการพิจารณาคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และดูความประพฤติที่เกี่ยวข้อง ก่อนรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ได้บุคลากรทำงานที่ดีที่สุด

  1. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่ละวัน

ต้องดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ทำงานตามแผนการที่กำหนด ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ประจำตำแหน่งต่างกันไปและมีการตระเวนตรวจยามในแต่ละจุดเพื่อป้องกันเหตุร้าย โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะมีชั่วโมงการทำงาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเต็มที่ ไม่มีอาการเหนื่อยและอ่อนล้าเกินไป หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะต้องดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและไม่ให้มีการควงเวรหรือเปลี่ยนงานกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยเด็ดขาด

  1. ช่วยประสานเมื่อมีปัญหาเฉพาะหน้า

ในแต่ละวันอาจมีปัญหาหลากหลายเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยส่วนใหญ่จะสามารถปฐมพยาบาลได้เอง แต่หากมีเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น การโจรกรรมฉกชิงวิ่งราว มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน หรือมีผู้บาดเจ็บที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะประสานมายังหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้รับทราบสถานการณ์และตรวจสอบการประสานงานว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ เช่น การแจ้งหน่วยกู้ภัย สถานีตำรวจ หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น

  1. ช่วยในการประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ว่าจ้าง

ในทุกวัน จะมีหน้าที่ในการตรวจแถว อบรมวินัย และแจ้งข่าวสารจากบริษัทและผู้ว่าจ้างให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทุกคนได้ทราบข้อมูลที่ตรงกัน หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นที่ต้องปรับปรุง หรือมีการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ว่าพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทุกคนแก้ไขในจุดที่บกพร่อง

จะเห็นได้ว่าหัวหน้า รปภ ต้องมีภาวะผู้นำ พร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีอำนาจในการตัดสินใจที่อยู่บนแนวความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ผู้จ้างงานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทมากที่สุด

หากท่านต้องการใช้บริการดูแลความปลอดภัยจากเรา Security 1 Service โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ