หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ของการ รักษาความปลอดภัย มีความสำคัญมากในทุกยุคทุกสมัย เนื่องจาก ยาม มีหน้าที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้อื่น ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติภายในพื้นที่ เช่น เหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยจำเป็นต้องมีหัวหน้าหน่วยในการควบคุมการทำงานของลูกทีมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเรามาดูกันว่าหัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรกันบ้าง

หัวหน้า รปภ หรือ ยาม คือ คนที่คอยดูแลและควบคุมการทำงานของลูกทีมให้ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารจัดการงานด้านการ รักษาความปลอดภัย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยลูกทีมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยคนที่เป็นหัวหน้าทีมจะต้องมีบุคลิกของความน่าเชื่อถือ มีวุฒิภาวะสูง มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถึงเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องบริหารการทำงานของลูกทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ผู้เป็นหัวหน้าจึงต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีศิลปะในการบริหารงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ที่ดูแล ทั้งนี้หน้าที่โดยสรุปของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วย คือ

  1. การประสานงานกับนายจ้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นนำมาปรับปรุงการทำงานภายในทีมให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้างได้
  2. หมั่นตรวจสอบการทำงานของลูกทีมให้ปฏิบัติงานอยู่ในกฎระเบียบ วางแผนการทำงานของลูกทีมให้ทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กลยุทธ์ในการผลักดันให้ลูกทีมทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละวัน รวมทั้งช่วยลูกทีมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้
  3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเขียนรายงานการทำงานประจำวัน รวมทั้งสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้ให้นายจ้างทราบ

จะเห็นได้ว่าการดูแลความปลอดภัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกสถานที่จำเป็นต้องมีการทำงานอย่างเป็นระบบ นั่นหมายถึงหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องมีการตรวจสอบการทำงานของลูกทีมให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย หากท่านต้องการได้รับบริการดูแลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ