หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

การประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพย่อมต้องการการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ยิ่งหากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาความปลอดภัย ให้ผู้อื่น อย่างอาชีพ รปภ เมื่อปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงทำงานเฝ้า ยาม อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถแล้ว ควรต้องได้รับความก้าวหน้าทางสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้ทราบกันว่าหัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันอาชีพพนักงาน รักษาความปลอดภัย หรือที่เรียกกันติดปากว่า ยาม นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคล ทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้มีการตอบแทนด้านความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้นสามารถแจกแจงได้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสามารถพัฒนาเติบโตในสายอาชีพได้ดังต่อไปนี้

  1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่ผ่านประสบการณ์การทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีคุณสมบัติและประสบการณ์จะสามารถสมัครงานในบริษัทที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูงได้ เช่น ตำแหน่งหัวหน้างานดูแลความปลอดภัยที่ต้องมีการบริหารลูกทีมให้ทำงานตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนราว 20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมากกว่าการทำงานภาคปกติราว 500 บาทต่อเดือน
  2. สายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานอย่างเป็นระบบ มีจิตวิทยาในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง เช่น การทะเลาะวิวาท รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จึงสามารถพัฒนาไปเป็นหัวหน้าสายตรวจได้ ด้วยการรับผิดชอบการบริหารจัดการการทำงานของลูกทีมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนางานสายตรวจให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนราว 30,000 บาทต่อเดือน
  3. พัฒนาไปเป็นบอดี้การ์ดให้กับศิลปิน เนื่องจากมีทักษะและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลเป็นทุนเดิม เรียกได้ว่าแค่อบรมเพิ่มเติมด้านศิลปะป้องกันตัวและการใช้อาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถพัฒนาตนเองไปอยู่ในจุดที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้ดาราหรือคนดังได้

สรุปคือ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด หากสามารถพัฒนาประสบการณ์และความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นหรือมากกว่ามาตรฐานที่นายจ้างกำหนดไว้ ย่อมต้องมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างไม่ต้องมีข้อกังขา สำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการดูแลความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ สามารถติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้ได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ