หัวหน้า รปภ. สามารถไล่ รปภ. ที่ทำงานไม่ดีออกได้หรือไม่

หัวหน้า รปภ. สามารถไล่ รปภ. ที่ทำงานไม่ดีออกได้หรือไม่

หัวหน้า รปภ. สามารถไล่ รปภ. ที่ทำงานไม่ดีออกได้หรือไม่

อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือที่เรามักเรียกกันว่า รปภ. เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเห็นกันอย่างแน่นอนเพราะ รปภ. จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการว่าจ้าง แต่การเป็น รปภ. นั้นไม่ได้ง่าย เพราะจะต้องผ่านการอบรบ และผ่านการทดสอบ จะเริ่มปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับ ใบอนุญาต รปภ. แล้วเท่านั้น รปภ. ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ? ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต รปภ. และเข้ารับการฝึกอบรบ จะต้องมีการตรวจประวัติ รวมถึงร่างกายและจิตใจ ประกอบไปด้วย

  • ห้ามเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ( มีการตรวจปัสสาวะ )
  • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุก ไม่ทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
  • ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้า รปภ. สามารถไล่ รปภ. ที่ทำงานไม่ดีออกได้หรือไม่ ? การทำงานของ รปภ. ก็จะเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ แตกต่างกันแค่ เนื้องานเท่านั้น จะมีการเลื่อนขั้น จากรปภ. ก็สามารถเป็น หัวหน้า รปถ. ได้ ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบก็จะแตกต่างกัน สำหรับใครที่เป็นหัวหน้าจะต้องคอยดูแลเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เช็คการยืนประจำจุด ตรวจสอบการกระทำระหว่างเวลางาน ดูความใส่ใจในการทำงานและการตรวจตรา หัวหน้ารปถ. นั้นจะต้องเป็นผู้นำของรปภ. คนอื่น ๆ นอกจากนี้หลายๆ  คนคงสงสัยว่าแล้ว หัวหน้า รปภ. สามารถไล่ รปภ. ที่ทำงานไม่ดีออกได้หรือไม่ ? คำตอบก็คือ ได้ แต่การไล่ออกนั้นจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา และต้องได้รับการเห็นดีเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ประกอบการอีกที

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ