หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ผู้ทำหน้าที่ในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงอีกหลายหน้าที่สำคัญด้านความปลอดภัย จะมีหัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 • ดูแล รักษา ป้องกัน และตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ
 • ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการโจรกรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ กับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
 • เมื่อเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ต้องสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว
 • รักษาความสงบและดูแลความเรียบร้อยในส่วนบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
 • ตรวจสอบผู้ผ่านเข้า-ออก หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวใด ๆ กับจุดที่ดูแล เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้า รปภ.และผู้ว่าจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดอย่างเคร่งครัด
 • มีความสามารถในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในจุดที่ดูแล หรือการอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกของบริเวณที่รับผิดชอบ
 • ตรวจตราดูความเรียบร้อยของกล้องวงจรปิด, การปิด-เปิดไฟฟ้า หรือการปิด-เปิดประตูทางเข้าและออกภายในจุดที่ดูแลอยู่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 • มีการตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และเขียนรายงานจุดต่าง ๆ ในช่วงของการรักษาความปลอดภัยยามวิกาลอยู่เสมอ
 • ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดอย่างการเกิดอัคคีภัย หรือการเกิดอุบัติภัย ต้องสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการผ่านอบรมด้านป้องกันภัยมาแล้วเป็นอย่างดี
 • ลงบันทึกรายงานประจำวันทุกชั่วโมง พร้อมการรายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดความขัดข้องในขณะทำหน้าที่กับทางบริษัทหรือหัวหน้า รปภ.เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

หัวใจหลักสำคัญของการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รปภ.ไม่ใช่เพียงแค่รับผิดชอบตรงจุดของตัวเองเท่านั้น แต่ยังคือความซื่อสัตย์ต่องาน, ไหวพริบ และความเข้าใจต่องานของตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่มีออกนอกกรอบจนอาจทำให้งานเสียหายได้ ทั้งยังสามารถที่จะประสานงานกับทางบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าระงับเหตุต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ