หากต้องการทำอาชีพ รปภ. ต้องมีการฝึกอบรม หรือเรียนด้านใดบ้าง

หากต้องการทำอาชีพ รปภ. ต้องมีการฝึกอบรม หรือเรียนด้านใดบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพการเป็น รปภ.หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย แล้วมีข้อสงสัยว่าต้องผ่านการฝึกอบรมหรือเรียนด้านใดมาบ้างหรือไม่? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการฝึกอบรมจากทางบริษัทที่คุณได้สมัครงานไว้

เจ้าหน้าที่ รปภ.ยุคนี้จะต้องมีการทำใบอนุญาตและผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้ โดยจะต้องทำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เรื่องการกำหนดและข้อบังคับใช้สำหรับผู้ที่เป็น รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีการขึ้นทะเบียน เพื่อการขอรับใบอนุญาตจากสถานีตำรวจทั่วประเทศเท่านั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ รปภ.รุ่นก่อนจะต้องทำให้ครบภายใน 60 วัน หลังจากประกาศนี้ออกใช้งานแล้ว ส่วน รปภ.ใหม่จะต้องมีการผ่านอบรมให้ครบตามหลักสูตร มีการตรวจสอบประวัติ และคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะต้องตรงตามกำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถทำหน้าที่เป็น รปภ.ได้

หลักสูตรของการอบรม คือ การสอนภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และการสอนภาคปฏิบัติอีก 24 ชั่วโมง เพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน สามารถรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ทำตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องในทุก เหตุการณ์ เมื่อมีกรณีฉุกเฉินใด ๆ จะสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการฝึกปฐมพยาบาล เบื้องต้น โดยรวมแล้วจะต้องครบที่ 40 ชั่วโมง เนื้อหาของการอบรมทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จะส่งผลต่อภาพรวมที่ดีของกลุ่ม รปภ.ยุคใหม่

เมื่อคุณต้องการสมัครเป็น รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องผ่านการอบรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถ้าสมัครเข้าทำงานแล้วยังไม่ได้รับการอบรมตามกฎหมาย ตัวเจ้าหน้าที่ รปภ.จะถูกโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ยอมทำตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ