หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ภายในอาคารของคอนโด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.จะสามารถช่วยได้ในหลายด้าน เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่และได้รับการอบรม พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นมาแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารชุดหรือคอนโด รปภ.จะสามารถช่วยเหลือได้ในหลายด้านต่อไปนี้

 • การเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น การใช้ถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ด้านการดับเพลิงได้ดี
 • มีหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่และสถานีดับเพลิงอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อและประสานงานกับช่างอาคารหรือนิติบุคคลได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
 • ช่วยเหลือช่างอาคารในการอพยพผู้คนออกจากจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว
 • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนภายในตึก
 • ทำงานร่วมกับช่างอาคารและนิติบุคคล เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในและการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ภายในอาคาร
 • ช่วยเหลือช่างอาคารและนิติบุคคล ในการประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับคนในตึกได้รู หรือเป็นการโทรศัพท์บอก กลุ่มผู้อยู่อาศัยเรื่องเหตุเพลิงไหม้ พร้อมการจัดแผนเพื่อหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • รู้หลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บแบบเบื้องต้นได้ดี
 • เข้าไปช่วยเหลือคนในอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • มีความรู้ในเรื่องการหลบเลี่ยงการสูดควัน หรือความรู้ด้านการพาผู้อยู่อาศัยออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานและสามารถบอกถึงอาการของผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้อย่างชัดเจน

ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคอนโด รปภ.จะสามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมได้ในหลากหลายด้าน เพราะถือเป็นหน้าที่โดยตรงและจะมีการอบรม พร้อมการฝึกฝนมาก่อน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นจริง รปภ.จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ