หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่

หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่

หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่

เมื่อใดที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือเป็นเหตุร้ายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ.จะเป็นบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาระงับเหตุ พร้อมการติดต่อเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เข้ามาจัดการทุกเรื่องอย่างรวดเร็ว ดังนั้น รปภ.จะสามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ด้วยการให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้

  • การจดบันทึกเลขทะเบียนของผู้เข้า-ออกและสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ประจำตำแหน่งอยู่ จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลของผู้ต้องสงสัยมากขึ้น
  • การเดินตรวจตราตามซอยและตามบ้านต่าง ๆ พร้อมสังเกตดูความผิดปกติ จะสามารถนำไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตามหาคนร้ายได้
  • เมื่อลูกบ้านโทรศัพท์แจ้งเรื่องการถูกโจรกรรม รปภ.จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้ทันที และเข้าไประงับเหตุเบื้องต้น เพื่อให้ลูกบ้านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
  • เมื่อมีการแจ้งเหตุและผู้ก่อเหตุที่ยังลอยนวลอยู่ รปภ.จะต้องจดจำลักษณะของคนร้ายให้ได้ และสังเกตผู้คนที่เข้า-ออกภายในโครงการหมู่บ้านให้ดี ถ้ามีความผิดปกติหรือมีความคล้ายกับคนร้าย จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
  • ถ้าเกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้น รปภ.จะสามารถเป็นพยานในคดีได้ ดังนั้นจึงควรมีทักษะการจดจำและการตรวจตราที่ดีอยู่เสมอ
  • ถ้ามีการเกิดอัคคีภัยภายในโครงการหมู่บ้าน รปภ.จะต้องสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็วที่สุด พร้อมการเข้าระงับเหตุเบื้องต้นตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้องได้
  • ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากยานยนต์หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ภายในโครงการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ รปภ.จะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้และประสานงาน เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นภายในหมู่บ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็นเหตุร้ายจากการโจรกรรม, เกิดอัคคีภัย หรืออุบัติเหตุใด ๆ รปภ.จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่สามารถช่วยได้ทั้งลูกบ้าน นิติบุคคล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องมีทักษะในด้านการช่วยเหลือ การสังเกต และการดูแลที่ดีเยี่ยม

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ