หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การทำงานในหน้าที่ รปภ.หรือผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จะมีตำแหน่งของทั้งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้าชุด รปภ. ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยหัวหน้าชุด รปภ. จะมีบทบาทสำคัญและหน้าที่รับผิดชอบสูงกว่า เพราะจะต้องควบคุม ดูแล วางแผน และคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง ทั้งยังต้องทำให้กลุ่ม รปภ.ที่อยู่ในความดูแลทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นถ้าต้องการเลื่อนตำแหน่งจากการเป็น รปภ.ทั่วไปสู่การเป็นหัวหน้า ควรต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาที่นำมายื่น เพื่อเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า รปภ.จะต้องไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6
 • มีบุคลิกที่มั่นใจ มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำให้ รปภ.ที่อยู่ในการดูแลเชื่อฟังได้
 • มีวุฒิภาวะที่ดี ตัดสินและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด และมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
 • มีประสบการณ์ด้านทำงานตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในด้านของการวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
 • เข้าใจปัญหาของทั้งหน่วยงานและผู้ว่าจ้าง
 • มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี พูดแล้วเข้าใจง่าย สามารถพูดคุยและเจรจากับทางผู้ว่าจ้างได้ดี
 • เมื่อมีการเปิดหน่วยงานใหม่ ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที พร้อมสรรหาบุคลากรประจำจุดให้กับทางบริษัท รักษาความปลอดภัยได้
 • รู้ถึงวิธีการตรวจสอบในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างสูญหายหรือเสียหายอย่างถูกต้อง
 • ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานของการเป็นหัวหน้า รปภ. ทั้งในส่วนของวิชาทหาร, การจราจร, การดับเพลิง, การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการแสดงความเคารพมาแล้ว
 • สามารถตรวจตราและจัดกำลังพลลงสู่จุดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตและไม่มีประวัติทางด้านอาชญากรรม
 • ทำตามคำสั่งของบริษัทใหญ่ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ที่ได้รับมอบหมายมาเสร็จสมบูรณ์ในทุก ๆ วัน

ถ้าต้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหัวหน้า รปภ.หรือเป็นผู้ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ต้องการเลื่อนขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างาน คุณควรต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้ว่าจ้าง พร้อมแสดงเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจในการทำงานของคุณแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อทำให้การดูแลทั้งสถานที่และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน รปภ. เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ