อาชีพการรักษาความปลอดภัย ที่นอกเหนือจาก รปภ มีอะไรบ้าง

อาชีพการรักษาความปลอดภัย ที่นอกเหนือจาก รปภ มีอะไรบ้าง

อาชีพการรักษาความปลอดภัย ที่นอกเหนือจาก รปภ มีอะไรบ้าง

หากพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน รักษาความปลอดภัย เรามักจะคิดถึงอาชีพ Security guard หรือ รปภ หรือที่ใครหลายคนเรียกว่า ยาม เป็นอันดับแรก ๆ เนื่องจากลักษณะการทำงานที่มีต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเกิดเหตุอาชญากรรมในสถานที่สำคัญ ทำให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ได้นั้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป, อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, สัญชาติไทยและต้องไม่เคยมีประวัติต้องโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของ security guard หลัก ๆ ประกอบไปด้วย การอบรมตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย, การควบคุมบุคคล ยานพาหนะและสถานที่, การอบรมงานจราจร, การอบรมดับเพลิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงรับรองสถาบันอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2560, กฎหมายเรื่องการอนุญาตให้ทำงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2560, กฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม รปภ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เป็นต้น 

ด้วยลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการกับความเสี่ยงอีกหลายอาชีพ เช่น

–          อาชีพพนักงานดับเพลิง มีลักษณะงานที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้ได้ดี รวมถึงต้องมีทักษะในการช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตของผู้ประสบภัย

–          อาชีพตำรวจ เป็นอาชีพที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุด่วนเหตุร้ายโดยตรง ซึ่งในหลายสถานการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับ รปภ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งทักษะการจดจำใบหน้าและรูปพรรณสัณฐาน​ของ ยาม เป็นหนึ่งในทักษะที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานได้มาก

–          อาชีพทหาร อาชีพที่ต้องคอยปกป้องอาณาเขตของประเทศที่เน้นย้ำทักษะด้านการควบคุมคน ยานพาหนะและสถานที่เป็นสำคัญ

–          อาสาสมัครมูลนิธิ แม้จะไม่ได้เป็นอาชีพหลักเหมือนกับ 3 อาชีพข้างต้น แต่ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชน 

จะเห็นได้ว่าลักษณะการทำงานของ security guard เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานที่ลูกค้าว่าจ้าง มีความสำคัญไม่ต่างจากอาชีพอื่น​ ๆ​ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ