อาชีพยาม หรือ รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง?

รักษาความปลอดภัย

อาชีพยาม หรือ รปภ. ภายใต้เครื่องแบบและมาดที่เข้มแข็งนั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง Security 1 Service จะพามาให้รู้จักว่าเขาเหล่านั้น มีหน้าที่ทำอะไร และมีวิธีการ รักษาความปลอดภัย อย่างไรบ้าง

ยาม หมายถึง คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา จากความหมายที่ยกมานั้น ทำให้อธิบายถึงภารกิจสำคัญของอาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะขอกล่าวเป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. คอยต้อนรับ ตรวจสอบ ควบคุมการผ่านเข้าออก และจัดทำบันทึก ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลอันตรายเข้ามาในพื้นที่
  2. อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร
  3. ควบคุมการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ
  4. ตรวจตราตามจุดต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายในสถานที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้าย หรือมั่วสุมทำสิ่งผิดกฎหมาย
  5. ตรวจค้นพนักงานก่อนเข้าและออกนอกสถานที่เพื่อป้องกันการลักขโมย
  6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
  7. ป้องกันอัคคีภัย
  8. อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามนโนบายที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ปฏิบัติ
  9. ดูแลความเรียบร้อย และสามารถเข้าระงับเหตุได้ ตามขั้นตอนที่ฝึกอบรมมาแล้ว
  10. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความสูญเสียแก่ทรัพย์สินและบุคคล

หน้าที่ของยาม คือ รักษาความปลอดภัย ให้กับสถานที่และบุคคลในเขตที่รับผิดชอบ ดังนั้นจะต้องมีการฝึกฝนทักษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาทำอาชีพยาม หรือ รปภ. ซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญในการคัดเลือก และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ หากท่านต้องการปรึกษาเรื่องความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

 

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ