อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่

อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่

อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่

อาชีพ รปภ.ถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงมากพอสมควร เพราะจะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างและสถานที่  โดยเฉพาะ รปภ. ที่จะต้องดูแลร้านค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับ, ธนาคาร และสถานที่เก็บสิ่งมีค่าต่าง ๆ จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เพราะอาจเกิดเรื่องการโจรกรรมได้ทุกเมื่อ ดังนั้นถ้าคุณกำลังสนใจจะทำอาชีพ รปภ.และต้องการรู้ว่าจะมีความเสี่ยงแค่ไหน ขอแนะนำการดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทำอาชีพ รปภ. ดังนี้

  • เสี่ยงต่อภัยจากการถูกโจรกรรม โดยมิจฉาชีพที่อาจจะมีอาวุธ
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องตรวจสอบและดูแลผู้ผ่านเข้า-ออก ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่มาติดต่อได้
  • รปภ.ที่ต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จะมีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุได้สูง
  • การควบคุมด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ รปภ.ได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการดูแลเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อันตรายสูง
  • การตรวจตราสถานที่ต่าง ๆ อาจเสี่ยงต่ออันตรายหลายรูปแบบ เช่น สถานที่อยู่ในจุดมีหลุมหรือเป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่ รวมไปถึงภัยจากผู้ที่เข้ามาลักขโมยหรือโจรกรรม และสัตว์มีพิษต่าง ๆ
  • การดูแลสถานที่รกร้าง อาจจะเสี่ยงภัยต่อการถูกประทุษร้ายจากผู้ที่แอบเข้ามามั่วสุมได้
  • การเกิดภัยธรรมชาติ ที่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรืออัคคีภัย รปภ.จะมีความเสี่ยงที่อาจถึงแก่ชีวิตได้

ความเสี่ยงในหน้าที่ รปภ.ถือว่าสูงมาก ดังนั้นจึงต้องมีการทำประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดเสี่ยง รวมไปถึงการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ไม่ประมาท ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายที่รัดกุม พร้อมการเรียนรู้ที่จะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี เพื่อทำให้ไม่ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ