เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลาย ๆ พื้นที่ ต้องมีการเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในสถานที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงคอนโดมิเนียม  อาคารชุด และโครงการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีส่วนช่วยเหลือในด้านการทำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการคัดคนเข้าสู่สถานที่นั้น ๆ โดยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ จึงทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยมากขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารชุดคอนโด จึงมีส่วนช่วยด้านจุดคัดกรองดังนี้

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องประจำจุดเข้า-ออกที่ถูกจัดไว้อย่างชัดเจน พร้อมการสังเกตดูผู้มาติดต่อและต้องมีการวัดอุณหภูมิ เตือนให้ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือทุกครั้ง
  • สังเกตดูว่าผู้ติดต่อมีอาการเป็นไข้หวัด, ไอ, น้ำมูกไหล, เจ็บคอ หรือมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือไม่? โดยจะต้องมีการสอบถามอย่างชัดเจนและอาจจะต้องให้รออยู่บริเวณภายนอกก่อน
  • ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของอาคารชุดที่ทางนิติบุคคลได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
  • แจ้งเตือนให้ผู้ที่มาติดต่ออยู่ห่างกันในระยะ 1 เมตร และการเข้า-ออกอาคารจะต้องไม่เกิดความแออัด โดยเฉพาะการใช้ลิฟท์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร
  • ช่วยทางนิติบุคคลประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ให้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมได้รับรู้อย่างรวดเร็ว
  • ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  • ถ้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่หมดลง ต้องรีบแจ้งกับทางนิติบุคคลทันที
  • ดูแลไม่ให้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมใช้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สนามเด็กเล่น หรือสวนภายในคอนโดที่ถูกปิดในช่วงโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

การดูแลจุดทางเข้า-ออกและผู้ที่มาติดต่อผู้อยู่อาศัยภายในคอนโด ถือเป็นส่วนคัดกรองสำคัญที่ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพื่อไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเองจะต้องแต่งกายอย่างถูกต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัยและมีการดูแลตัวเองอยู่เสมอ พร้อมปฏิบัติตนตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ