เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คล้ายคลึงกับ รปภ.แต่จะมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการใช้อาวุธที่ผู้ประจำรถขนเงินจำเป็นต้องใช้อาวุธได้คล่องแคล่ว และมีการสอบใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมอีกหลายคุณสมบัติที่แตกต่างจาก รปภ.ทั่วไป ดังนี้

 1. ตำแหน่งงานจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ
 2. ต้องเป็นเพศชายที่มีอายุอยู่ในช่วง 21-35 ปี หรืออาจจะตามที่บริษัทว่าจ้างเป็นผู้ระบุไว้
 3. มีคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.หรือ ปวส.
 4. ทำงานตามช่วงเวลาหรือทำงานเป็นกะได้ รวมไปถึงการทำงานล่วงเวลา
 5. ต้องไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมและจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย
 6. การทำงานต้องมาตรงเวลา มีความขยัน อดทน และที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์
 7. มีใบขับขี่รถยนต์ ผ่านการอบรมด้านการใช้อาวุธและการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย
 8. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถขนส่งเงินมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ใบขับขี่ของเจ้าหน้าที่ขับรถขนเงิน จะต้องเป็นใบอนุญาตชนิดที่ 2 ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 10. บางบริษัทอาจจะต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 11. มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ

สำหรับเจ้าหน้าที่ รปภ.ทั่วไปจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืน เหมือนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถขนเงินได้ การอบรมจะเป็นการฝึกปฏิบัติในเรื่องพื้นฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะต่างจากเจ้าหน้าที่รถขนเงินและประจำรถขนเงิน ที่จะต้องมีการฝึกฝนด้านการใช้อาวุธเป็นพิเศษ นอกจากนี้จะต้องมีการทำประกันชีวิตและฝึกการรักษาความปลอดภัยมาโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมรถขนเงิน หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ดังนั้นจึงถือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถขนเงิน จะมีหน้าที่รับผิดชอบสูงกว่านั้นเอง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ