เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร บ้างไหม

รักษาความปลอดภัย

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นก่อนจะรับตำแหน่ง รปภ. ในบทความนี้ Security 1 Service จะขอพาทุกท่านไปรู้จักการใช้วิทยุสื่อสารเพื่องานเฝ้าระวังความปลอดภัย ว่ามีอะไรบ้าง

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ได้ระบุความหมายของ เครื่องวิทยุคมนาคม ไว้ว่า หมายถึง เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียน โดยมี 2 ประเภท

  • เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 คือ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
  • เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 คือ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่ หรือโดยวิธีอื่น

มารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

1.ต้องสื่อสารด้วยข้อความที่สั้น กระชับ ชัดเจน

2.พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ

3.ใช้ในการสื่อสารเพื่อทำงานเท่านั้น

4.ต้องรอให้มีจังหวะว่าง แล้วค่อยแจ้งข้อมูลของเรา

5.ไม่ควรใช้อารมณ์โกรธขณะใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร

การพกพาเครื่องวิทยุสื่อสาร

การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารนั้น สามารถใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนการพกวิทยุแบบมือถือจะต้องมีใบอนุญาตติดตัวไปด้วย และควรคำนึงถึงสถานที่ด้วยว่าต้องปฏิบัติเช่นไร หากจำเป็นต้องใช้หูฟัง ในขณะพกเครื่องวิทยุก็ควรแต่งกายให้สุภาพ

ความปลอดภัยในการใช้วิทยุสื่อสาร

1.ควรศึกษาทำความเข้าใจการใช้งานจากคู่มือก่อน

2.เมื่อต้องการพูดให้กดปุ่ม PTT แล้วปล่อยเมื่อต้องการฟังข้อมูล

3.ถือวิทยุในแนวตั้ง ให้ไมโครโฟนอยู่ห่างประมาณ 2 นิ้ว

วิทยุสื่อสารเครื่องแดง เป็น วิทยุที่ประชาชนทั่วไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องสอบ ซื้อมาและขออนุญาตใช้ จะสื่อสารธุรกิจส่วนตัว การค้า ก็สามารถใช้ได้ บริษัทรักษาและดูแลความปลอดภัยโดยส่วนมากจะใช้วิทยุสื่อสารเครื่องแดงนี้ในการปฏิบัติงานของ รปภ. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัย ควรมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร ใช้งานได้อย่างชำนาญ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว และส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

หากสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ รักษาความปลอดภัย ของเรา Security 1 Service สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ