เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร

เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร

เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร

งานด้าน รักษาความปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนและหลายตำแหน่ง หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นตำแหน่งสำคัญและจะถูกแต่งตั้งตามกฎหมายกำหนด กับเจ้าหน้าที่ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกว่าจ้างจากทางบริษัทรักษาความปลอดภัย มาประจำจุดตามผู้ว่าจ้างได้กำหนด พร้อมรับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจตราและดูแลจุดที่ตัวเองได้รับมอบหมาย พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทำงานและกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างทั้งหมด ซึ่งทั้ง 2 หน้าที่นี้ถือว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก

เจ้าหน้าที่ จป.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะต้องมีอยู่ภายในกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่ทำงานภายใน โดยจะเป็นตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้ความหมายของการเป็นลูกจ้างที่นายจ้างต้องแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการ วางแผน และการสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการนั้น ๆ จะมีการแบ่งออกเป็นระดับหัวหน้างาน, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายเทคนิคขั้นสูง และสายวิชาชีพ

จะถูกกำกับโดยกฎกระทรวงตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของปี พ.ศ. 2549 ที่กำหนดไว้ภายในวรรคที่ 2 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ง่าย ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ จป.จะมีความสำคัญด้านงานรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่ รปภ.ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยตามคำสั่ง โดยจะขึ้นตรงกับบริษัทรักษาความปลอดภัยหรืออาจจะเป็นสถานประกอบการว่าจ้างเอง แต่จะเน้นไปในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรวม การป้องกันเหตุฉุกเฉินบางเรื่อง และการดูแลพร้อมปกป้องทรัพย์สินกับชีวิตของผู้ว่าจ้างกับคนทำงาน ซึ่งจะมีหน้าที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร

สำหรับเจ้าหน้าที่ จป.แล้วจะต้องมีทั้งการตรวจสอบและการเสนอแนะข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง โดยทุกข้อเสนอแนะหรือกฎที่ออกมานั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด มีการวิเคราะห์งานเพื่อการบ่งชี้อันตรายในการทำงาน มีการเก็บสถิติด้านอุบัติเหตุของการทำงานและนำไปสู่การวิจัย เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินงานร่วมกับบุคคลอื่น รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ทั้งยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของคนทำงานอีกด้วย

ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะถือว่ามีความต่างจากเจ้าหน้าที่ รปภ.เพราะต้องมีความละเอียดอ่อนและใช้ความรู้ในขั้นสูง หรือพูดง่าย ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ จป.จะเน้นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงภายในที่ทำงานและคนทำงาน แต่เจ้าหน้าที่ รปภ.จะเน้นการดูแลความปลอดภัยในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินภายนอกของผู้ว่าจ้างและผู้ที่เข้ามาทำงานนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ