เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีหน้าที่อะไรบ้าง

อย่างที่เราเห็นกันว่าคลังสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าผลิตภัณฑ์แบบไหนก็แล้วแต่ จะต้องมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. เข้ามาเป็นหูเป็นตา ตรวจตราคลังสินค้าทั้งตอนกลางวัน และ กลางคืน เพื่อป้องกันการโจรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

  • ข้อแรกเลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำคลังสินค้า จะมีหน้าที่ในการดูแล ป้องกัน รวมถึงการรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ป้องกันการขโมยในเวลาวิกาล รวมถึงเหตุร้ายอื่น ๆ เช่น อัคคีภัย, การบุกรุก เป็นต้น
  • จะต้องคอยดูแลและจับตามองสถานการณ์ ให้มีความสงบ เรียบร้อย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กะ คือ กะเช้า และ กะกลางคืน สลับเปลี่ยนกันไปมา เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาการง่วง นอนน้อย หรือแอบหลับ ให้เฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ต้องทำการตรวจคัดคนเข้า – ออก จดเลขทะเบียนเข้าออกเพื่อความปลอดภัย และในยุคโควิด – 19 ก็จะมีหน้าที่เพิ่มคือ วัดอุณหภูมิ และ บริการเจลล้างมือ จดชื่อเข้าสถานที่เผื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
  • ตรวจค้นตัวของพนักงานทุกคน ทั้งตอนเข้าและตอนออก เพื่อป้องกันการขโมยสินค้า หรือการลักลอบพกอาวุธ
  • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในคลัง ตามเวลาที่ถูกว่าจ้าง
  • ตรวจเช็คความเรียบร้อยรอบบริเวณรับผิดชอบ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
  • ตรวจเช็คว่าพนักงานกลับหมดหรือยัง มีพนักงานติดอยู่ในคลังหรือไม่ ?
  • เปิด – ปิด ประตู

นอกจากหน้าที่ที่เราได้กล่าวไปข้างต้น เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำคลังสินค้าขนาดใหญ่ อาจจะมีหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ จากความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ