เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถดับเพลิงได้หรือไม่

รักษาความปลอดภัย

เหตุการณ์อัคคีภัยหรือไฟไหม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกแห่งโดยที่ไม่มีใครคาดฝัน หลายคนจึงมีคำถามว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดในหมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือห้างสรรพสินค้า เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ มีความสามารถในการดับเพลิงได้หรือไม่

Security 1 Service ขอให้ข้อเท็จจริงว่า พนักงาน รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการดูแลตรวจตราความเรียบร้อย และป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลหรือหน่วยงานที่ตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่

ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัยหรือไฟไหม้เกิดขึ้นที่ใดก็ตาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่สำคัญอันดับต้น ๆ คือ การกดสัญญาณเตือนภัยหรือกริ่งสัญญาณอัคคีภัย และรีบเข้าไปดับไฟ ณ จุดต้นเพลิง โดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการอบรมมา หรือใช้ถังดับเพลิงบรรจุสารเคมีดับไฟตามที่จุดนั้น ๆ มีให้ใช้ โดยมีเป้าหมายที่การควบคุมต้นเหตุของเพลิงให้ไฟมอดดับโดยเร็ว ไม่ให้ลุกลามกระจายเชื้อไฟไปยังจุดอื่น ๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์บานปลาย รปภ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือย้ายผู้ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ห่างจากเหตุ และแจ้งสถานีดับเพลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นโดยเร็ว โดยเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของเหตุเพลิงไหม้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางภายในอาคารสถานที่นั้น ๆ เช่น ประตูทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วย

ดังนั้น พนักงานรักษาดูแลความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี จะมีความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์เพลิงไหม้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างแน่นอน หากท่านต้องการใช้บริการรักษาความปลอดภัยจากเรา Security 1 Service โปรดติดต่อได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ