เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถตรวจค้นบุคคล ได้หรือไม่

เราทุกคนต่างเคยไปห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ราชการ ซึ่งในหลายครั้งอาจถูกเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยขอตรวจค้นกระเป๋า ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า พนักงาน รปภ ประจำสถานที่เหล่านั้น สามารถตรวจค้นบุคคลหรือทรัพย์สินของมีค่าในตัวเราได้หรือไม่ Security 1 Service จึงได้หาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาอธิบาย ดังนี้

พนักงาน รักษาความปลอดภัย มีสิทธิ์ในการควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเจ้าของสถานที่นิยมจ้างบริษัทเอกชนให้มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในบริเวณทางเข้าออกแต่ละประตูในเวลาต่าง ๆ

การที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยได้ขอตรวจค้นกระเป๋าที่ลูกค้าสะพายหรือเป้ใส่สัมภาระต่าง ๆ จึงเป็นลักษณะที่ทำได้ เพราะเป็นการขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อมาตรฐานเดียวกันในการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ร้ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพกพาอาวุธปืน มีด คัตเตอร์ ที่ช็อตไฟฟ้า ฯลฯ อย่างที่เราเห็นว่ามีกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายพกพาสิ่งเหล่านี้ เพื่อใช้ก่อเหตุในสถานที่สาธารณะ การขอตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย จึงเป็นไปเพื่อการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอันร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนที่มาใช้บริการในสถานที่หนึ่ง ๆ นั่นเอง

ส่วนบางท่านที่มีข้อสงสัยว่า ตามกฎหมายประมวลวิอาญา มาตรา 93 ที่ได้กล่าวว่า ห้ามไม่ให้มีการเข้าตรวจค้นบุคคลในสถานที่สาธารณะ ยกเว้นแต่ผู้ที่ทำการตรวจนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในส่วนนี้อธิบายได้ว่า รปภ ก็ได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายมาจากผู้มีอำนาจในห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทห้างร้านนั้นอีกทีหนึ่ง เป็นการขอความร่วมมือให้ดูแลตามระเบียบเพื่อความสงบของสถานที่ หากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยละเลยหน้าที่ในการตรวจค้น ก็จะได้รับบทลงโทษจากหน่วยงานนายจ้างและอาจถูกไล่ออกได้หากเกิดสถานการณ์ร้ายแรงจากการเพิกเฉยต่อหน้าที่

ในกรณีที่ผู้ถูกตรวจ ปฏิเสธการค้น มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่ามีการพกพาอาวุธหรือซ่อนยาเสพติดไว้ในตัวหรือกระเป๋าเดินทาง  เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องแจ้งเจ้าของสถานที่และประสานกับตำรวจ เพื่อการตรวจค้นอย่างละเอียดและดูภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบการพิจารณาด้วย

สรุปว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสามารถตรวจค้นบุคคลได้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของพื้นที่นั่นเอง

ถ้าท่านกำลังต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย Security 1 Service พร้อมให้บริการเต็มที่ โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ