เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน มีหน้าที่อะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

การ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน แตกต่างจากการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปอย่างไร Security 1 Service ขอนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และตอบข้อสงสัยที่ว่า เจ้าหน้าที่บริการดูแลความปลอดภัยในสนามบินมีหน้าที่อะไรบ้าง โดยขอกล่าวถึงนิยามของคำว่า สนามบิน ให้ทราบก่อน

สนามบิน คือ สถานที่สำหรับจอดอากาศยานเพื่อขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า เป็นสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมากมาใช้งานตลอดทุกวันและ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการ รักษาความปลอดภัย ในสนามบินจะต้องเป็นการรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสำคัญมากต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน ซึ่งภายในท่าอากาศยานประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนสูง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

หน้าที่ของ รปภ ในสนามบิน จึงหมายถึง การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันส่งผลอันตรายต่อท่าอากาศยาน รวมถึงการตรวจสอบ การเฝ้าระวังผู้โดยสาร การตรวจสอบความปลอดภัยของห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้เครื่องมือ รู้จักเทคนิคการใช้งานของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อย่างเช่น เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องตรวจร่องรอยสารวัตถุระเบิด การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ และการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้าม โดยงานของ รปภ.ในสนามบินแบ่งเป็น งานรักษาการณ์ งานลาดตระเวน งานจราจร แต่ละส่วนจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบิน Security 1 Service ขอสรุปเป็นข้อมูลโดยทั่วไป คือควรเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18- 45 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา และรักในอาชีพ

หากสนใจข้อมูลบริการความปลอดภัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ