เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน ทำงานอย่างไร

รักษาความปลอดภัย

หากสนใจอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน เขาทำงานกันอย่างไร วันนี้ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบว่าการทำงานในท่าอากาศยานนั้น มีความยากง่ายกว่างาน รปภ. ทั่วไปหรือไม่

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสนามบิน

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
    2. การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
    3. เพศชายสูง 160 ซม.เพศหญิงสูง 155 ซม. ขึ้นไป
    4. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลความปลอดภัย 40 ชั่วโมง เพื่อรับใบอนุญาตก่อนเข้าทำงาน ซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ ในสนามบิน เช่น การควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่ควบคุม การสกัดกั้นญาติผู้โดยสารไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หวงห้าม โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.งานรักษาการณ์ คืองานที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนหมุนกันไปเรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เฝ้ารักษาการณ์ตามจุดประตูเข้า-ออก ในบริเวณของผู้โดยสาร หรือญาติผู้โดยสาร, เฝ้าที่ประตูเข้า-ออกของพนักงานที่ทำงานในสนามบิน และพนักงานของร้านค้าในสนามบิน

2.งานลาดตระเวน เป็นการตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อย อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หรือหากพบสิ่งผิดปกติ ก็สามารถประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนและความเหมาะสม หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ตามลำดับขั้นตอน

3.งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ ได้แก่ การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ที่เข้ามาในพื้นที่สนามบิน ตรวจสอบวัตถุระเบิดด้วยเครื่องมือ พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของอาคารจอดรถในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสนามบิน และยานพาหนะของผู้ที่เข้ามาจอดรถ อำนวยความสะดวกบริเวณจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร จัดการบันทึกการเข้า-ออกของยานพาหนะที่เข้ามาใช้พื้นที่ลานจอดรถของสนามบิน

การทำหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ของ รปภ. ในสนามบินหรือท่าอากาศยานนั้น โดยหลักของการทำงานย่อมเหมือนกันกับการดูแลความปลอดภัยโดยทั่วไป แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามเนื้องานและความเหมาะสม ซึ่งภายในบริเวณที่กว้างขวางของสนามบินนั้น จะมีระดับการดูแลความปลอดภัยหลายระดับ แต่ในโอกาสนี้ทาง Security 1 Service ขอกล่าวถึงเฉพาะงานดูแลความปลอดภัยพื้นฐานเท่านั้น

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลบริการของเรา โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ