เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยมของคนไทยอาทิ งานในภาคการก่อสร้าง, ภาคประมง และงานแม่บ้าน เป็นต้น                  นอกจากงานเหล่านี้แล้ว งาน รักษาความปลอดภัย (Security) หรือการเป็น รปภ. หรือเป็น “ยาม” ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ถือเป็นอีกงานที่ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยต่างให้ความสนใจ                  เราสามารถรับคนต่างด้าวมาทำหน้าที่เป็น รปภ. ได้หรือไม่ ? ตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551ได้มีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่าคนต่างด้าวจะสามารถประกอบอาชีพได้ 2 ประเภทเท่านั้นก็คือ กรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน ดังนั้นจึงไม่สามารถจ้างคนต่างด้าวมาทำงานเป็น “ยาม” หรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ได้  เหตุผลที่กฎหมายมีข้อกำหนดดังกล่าวไว้ชัดเจนก็เนื่องจาก อาชีพ Security นั้นมีความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย จึงต้องมีทักษะความรู้ในการสื่อสารเป็นภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังต้องเข้าใจระเบียบข้อปฏิบัติของผู้ว่าจ้างเพื่อการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ดังนั้นหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าจ้างคนต่างด้าวมาทำหน้าที่นี้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท แม้ว่าจะมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างถูกต้องก็ตาม และยิ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยด้วยแล้ว โทษปรับก็จะสูงขึ้นเป็น 2,000-100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างนั้นก็จะมีโทษตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท แต่กรณีที่คนต่างด้าวมีใบประกอบอาชีพในประเทศไทย โทษปรับของนายจ้างก็จะไม่เกิน 10,000 บาท การคัดสรรบุคคลมาทำหน้าที่เป็น Security ตามสถานที่ต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความละเอียดอ่อน ทั้งยังต้องเลือกสรรบุคคลที่มีทักษะความสามารถอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน และชีวิตของทุกคนได้อย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ