เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่

เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่

เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่

การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยิ่งถ้าเป็นหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง ยิ่งต้องเลือก รปภ. ที่สามารถไว้วางใจได้ เพื่อทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถจะฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ให้ รปภ.ได้ดูแลอย่างมั่นใจที่สุด หน้าที่ของ รปภ.คือการดูแลและรักษาความปลอดภัยโดยรวมให้กับสถานที่ของผู้ว่าจ้าง พร้อมการมีหน้าที่ในการดูแลและปกป้องชีวิตกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างด้วยเช่นกัน ดังนั้นการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น รปภ.จึงต้องมีความระมัดระวังสูง แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.ในโครงการคอนโด, โครงการหมู่บ้าน หรือ รปภ.ในสถานที่ทำงาน ผู้ที่เป็นลูกบ้านและคนทำงาน ไม่ควรนำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ ฝากไว้ที่ รปภ. เพราะอาจเกิดเหตุได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกโจรกรรมจากบุคคลภายนอก ที่อาจทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อตัว รปภ.เอง การถูกโจรกรรมจาก รปภ.ที่ไว้วางใจไม่ได้ หรือการสูญหายจากความเข้าใจผิด ที่อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นถ้าคุณต้องการฝากทรัพย์สินควรเป็นสิ่งของที่ไม่มีค่ามากนัก เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นพัสดุทั่วไปจะดีที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินมีค่าของตัวคุณเอง แต่ถ้า รปภ.ถูกว่าจ้างให้มาดูแลทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงโดยตรง คุณสามารถฝากทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดูแลได้อย่างไว้วางใจ เพราะ รปภ.ในสายงานนี้จะถูกคัดเฉพาะผู้ที่มีประวัติดี ขาวสะอาด และมีระเบียบวินัยที่ยอดเยี่ยม เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างอย่างสูงสุด ทั้งยังอาจต้องคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการปกป้องและดูแลทรัพย์สินมาโดยเฉพาะ

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ