ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

การ ดูแลความปลอดภัย และความสงบภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดทำงานที่จะมีผู้คนหลากหลายเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดูแลในหลายเรื่อง จึงทำให้ตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยจะต้องมีตั้งแต่ส่วนของประตูทางเข้า-ออก ไปจนถึงพื้นที่ภายในของโครงการ ที่จะต้องมี รปภ.ประจำจุดอยู่เสมอ ดังนั้นความรับผิดชอบของ รปภ.ภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีดังนี้

 • ดูแลความปลอดภัยและปกป้องทรัพย์สินนายจ้าง
 • ตรวจสอบผู้ที่เข้ามาติดต่อโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมการบันทึกทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และให้บริการบัตรผ่านเข้า-ออก เพื่อความเรียบร้อยของการมาติดต่อ
 • ตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตดูความผิดปกติของผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือผู้ที่กำลังจะออกจากโรงงาน
 • ช่วยควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • มีการเขียนรายงานบันทึกเกี่ยวกับการตรวจตราความเรียบร้อยประจำวัน
 • ถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้าย ต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในท้องที่ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีการเข้าควบคุมผู้กระทำความผิดภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันที
 • ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยด้านการจราจร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทุก ๆ เรื่องได้ดี
 • รปภ.ช่วงกะกลางคืน จะต้องดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ทุกส่วนภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการถูกโจรกรรมหรือการเกิดเพลิงไหม้ได้
 • ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รปภ.จะมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการเข้าระงับเหตุต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม จึงถือเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นมาก ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีอายุในช่วง 20-50 ปี การศึกษาขั้นต่ำคือช่วงประถมศึกษา และสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี ยิ่งถ้าเคยเป็นทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัครมาแล้ว จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นผู้มีประสบการณ์

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ