ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง

ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง

ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง

เมื่อคุณสมัครเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.คุณจะได้รับหน้าที่ประจำจุดตาม บริษัทรักษาความปลอดภัย มอบให้ จากนั้นคุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พร้อมการบันทึกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ประจำจุดทุกวัน ให้การดูแลความเรียบร้อย รักษาความสงบ และปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของสถานที่ได้ให้คำสั่งไว้ ซึ่งภายใน 1 วัน รปภ.จะต้องมีหน้าที่จัดการเรื่องต่อไปนี้ หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยป้อมหน้าหมู่บ้าน หรือโครงการคอนโด

 • ตรวจตราผู้เข้าออกโครงการ สำหรับบุคคลภายนอกและยานพาหนะ จะต้องมีการจดบันทึกเลขทะเบียนรถ มีการแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ก่อนเข้าโครงการและออกจึงค่อยแลกบัตรกลับ
 • ตรวจตราและสอบถามการมาติดต่อของบุคคลภายนอก เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านและเจ้าของร่วม
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน เมื่อมียานพาหนะอื่นเข้าไปในหมู่บ้าน และเมื่อจะออกต้องมีการตรวจตราให้ดีว่านำทรัพย์สินอื่นใดออกจากหมู่บ้านไปแบบผิดสังเกตหรือไม่
 • สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดตรวจต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านได้ดี
 • อำนวยความสะดวกเปิด-ปิดประตูของโครงการตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ และสามารถเปิด-ปิดการจราจรภายในของโครงการ ตามบริษัทรักษาความปลอดภัยได้มอบหมายไว้ได้อย่างถูกต้อง
 • รักษาความสะอาดและดูแลป้อมยามที่ตนเองประจำจุดอยู่ รวมไปถึงบริเวณห้องน้ำของ รปภ.
 • ควบคุมและดูแลรถขายของต่าง ๆ ช่วงบริเวณทางเข้า-ออก และด้านหน้าของโครงการ
 • มีการจดบันทึก ตรวจสอบ และสอบถามผู้ที่เข้ามาติดต่อผู้อยู่อาศัยภายในเสมอ
 • ห้ามรถอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วม เข้าสู่โครงการเด็ดขาด
 • ต้องมีการขอแลกเปลี่ยนบัตรเพื่อการเข้าออกโครงการ ด้วยวาจาและกริยาที่มีความเป็นสุภาพ
 • สามารถรับโทรศัพท์หรือรับเรื่องราวใด ๆ จากผู้อยู่อาศัยภายในได้
 • ดูแลเรื่องการจราจรภายในโครงการในเวลาเร่งด่วน ตามการมอบหมายของบริษัทรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย จุดตรวจภายในหมู่บ้าน

 • มีหน้าที่ในการตรวจและดูแลความเรียบร้อยพื้นที่สัญจร ตามบริษัทรักษาความปลอดภัยได้มอบหมายไว้
 • มีการอำนวยความสะดวกและดูแลพื้นที่ภายในโครงการ ตามนิติบุคคลได้มีการแจ้งไว้
 • ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่วงป้อมหน้าของโครงการได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบยานพาหนะ ทั้งภายในและภายนอกที่ดูผิดปกติ พร้อมประสานงานกับจุดป้อมหน้าและจุดใกล้เคียงทางวิทยุได้ดี สื่อสารชัดเจน
 • รู้จักสังเกตบุคคล ยานพาหนะต่าง ๆ และสังเกตถึงความต้องสงสัยของผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในได้
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการระงับเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
 • มีความสามารถในด้านการบันทึกรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นแบบประจำวันอย่างละเอียด เพื่อนำไปสู่การเสนอต่อหัวหน้าชุด
 • ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ เพื่อไม่ให้เสียหาย ชำรุด หรือถูกโจรกรรม
 • ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของโครงการ มีการทำบันทึกเพื่อทำรายงานต่อผู้จัดการหมู่บ้านหรือนิติบุคคลอาคารชุด
 • สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานจากภายนอก เข้ามาทำงานภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานมีผลกระทบต่อบ้านหรือเจ้าของร่วมห้องอื่นหรือไม่ และมีความเรียบร้อยในการทำงานแค่ไหน
 • ถ้ามีการตกแต่งหรือต่อเติม จะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบของโครงการหรือไม่
 • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ไม่ให้คนที่เข้ามาทำงานละเมิดกฎของโครงการ
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
 • ช่วยในการเปิด-ปิดแสงไฟส่วนกลางของหมู่บ้าน ตามถนนเมนและตามซอย
 • สำรวจจุดบอดหรือจุดอับของโครงการ เพื่อทำให้มีความปลอดภัยเสมอ
 • สามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขต่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคล หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยที่สังกัดอยู่ได้

ภายใน 1 วัน รปภ.จะมีหน้าที่จัดการงานของตัวเองหลายรูปแบบ ดังนั้นเมื่อเข้าประจำจุดและได้รับมอบหมายจากบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้ว ควรรู้ถึงหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง มีความเคร่งครัดต่อหน้าที่ สามารถจดบันทึกทุกเหตุการณ์อย่างละเอียด เพื่อทำให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยได้อย่างดีเยี่ยม

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ