ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่

ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่

ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่

ปัจจุบันเรื่องความน่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพถือว่ามีความสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ เช่น แพทย์ก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งอาชีพพนักงาน รักษาความปลอดภัย ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกัน เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร​ ขออธิบายโดยย่อดังนี้

 

          พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่จะต้องมีความรู้ความสามารถให้ตรงกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น การใช้เครื่องมือสื่อสารในการประสานงาน การใช้อาวุธในการป้องกันตัวหรือระวังภัย กระทั่งทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะต้องปฏิบัติอย่างไร เหล่านี้ ยาม ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ผ่านกระบวนการปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งยังต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ยาม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุมากกว่า 18 ปี
  3. จบการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย
  4. มีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมจากสถานฝึกอบรมที่มีการรับรอง

และนอกจากจะต้องใช้คุณสมบัติดังกล่าวในการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพแล้ว จะต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือติดสุราเรื้อรังรวมทั้งไม่มีประวัติอาชญากรรม เช่น การพนัน ยาเสพติดหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงไม่เป็นโรคตามที่กำหนดด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างของสถานที่ที่ตนต้องดูแลรับผิดชอบว่ามีคุณสมบัติและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นได้

 

บุคคลใดไม่ว่าประกอบอาชีพใดล้วนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้เป็นนายจ้างได้ ไม่เว้นแม้แต่ รปภ ก็จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาบริการพนักงานด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ