ใบออนุญาติ รปภ. ต้องมีการต่อใหม่หรือไม่

ใบออนุญาติ รปภ. ต้องมีการต่อใหม่หรือไม่

ใบออนุญาติ รปภ. ต้องมีการต่อใหม่หรือไม่ อาชีพ รปภ. หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่เราสามารถเห็นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น รปภหมู่บ้าน, รปภห้างสรรพสินค้า, รปภโรงงาน รวมถึง รปภคอนโด หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่ง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ง่ายเลย เพราะรปภทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามกฎหมาย เช่น โรคพิษสุรา, โรควิกลจริต, ยาเสพติด และอื่น ๆ ใบออนุญาติ รปภ. คืออะไร? การทำอาชีพรปภ. ก่อนที่จะลงหน้างาน หรือเริ่มปฏิบัติงานจริง จะต้องได้รับ ใบออนุญาติ รปภ. เป็นเอกสารทางกฎหมาย ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่งผลเสียต่อทั้งผู้ประกอบการ และตัวคนทำงานเอง สำหรับผู้ประกอบการถ้าพบว่ามีการทำผิดฐานจ้างรปภ. ที่ไม่มีใบอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะ ใบออนุญาติ รปภ. เป็นเอกสารสำคัญ แสดงว่าบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการตรวจสอบว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อื่นได้ ผ่านการอบรบหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีทั้งหมด 16  ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติทั้งหมด  24  ชั่วโมง ใบออนุญาติ รปภ. ต้องมีการต่อใหม่หรือไม่? ใบออนุญาติ รปภ. จะมีอายุในการใช้งานทั้งหมด 3 ปี ถ้าหากว่าครบ 3 ปีแล้ว จะต้องดำเนินการเพื่อต่ออายุ ตามมาตรา 36. มีค่าใช้จ่าย 300 วันหมดอายุจะนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารและใบอนุญาติ ในการต่ออายุจะต้องดำเนินการต่อที่จะหมดอายุ 60 วัน ยื่นเอกสารสำคัญ ประกอบไปด้วย สำเนาใบอนุญาตเดิม, หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความปลอดภัย และ หนังสือรับรองจากสถานฝึกอบรบจากนายทะเบียนกลาง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ