ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่

ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่

ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่

เมื่อพูดถึงงานด้านการ รักษาความปลอดภัย ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รวมถึง รปภ ยังเป็นบุคคลแรกที่ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ เช่น การสังเกตเห็นวัตถุอันตรายอยู่ในพื้นที่และยังสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อนำออกจากพื้นที่ได้ เป็นต้น ซึ่ง ยาม จะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดจึงจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงคุณสมบัติที่ ยาม ต้องมีกัน

หลายคนเข้าใจว่าอาชีพเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ใครก็สามารถเป็นกันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในหลากหลายมิติ รปภ จึงต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย นั่นหมายถึงบุคคลต่างด้าวไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้เพราะขัดต่อกฎหมายแรงงานต่างด้าวที่บัญญัติไว้
  2. มีอายุมากกว่า 18 ปี เพราะถือได้ว่ามีวุฒิภาวะขั้นต่ำที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้งไม่ผิดต่อกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก
  3. จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  4. ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและมีใบรับรองว่าเป็นสถาบันการฝึกอบรมเพื่อสรรหาบุคลากรด้านการดูแลความปลอดภัยที่มีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  5. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัย และจะต้องมีการต่อใบอนุญาตทุก ๆ 3 ปี เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

สรุปคือ อาชีพการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคล รวมถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ได้ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาและหลักฐานการฝึกอบรมสามารถใช้เป็นใบผ่านทางของการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง รวมถึงทำให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจในการจ้างงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ได้ สำหรับท่านที่กำลังมองหาหน่วยงานด้านการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ