การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ดีควรทำอย่างไร

รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้ไม่มีการโจรกรรมหรือแอบลักใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลบุคคลที่ใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ ให้ได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย ดังนั้น การทำหน้าที่ตรวจตราต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องทำอย่างรอบคอบและรัดกุม

เรามาดูกันว่า การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รปภ ที่ดี ควรทำอย่างไรบ้าง

  1. ตรวจสอบสิ่งที่พกพา

การพกพาเข้าสิ่งของบางประเภทอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ เช่น มีด คัตเตอร์ เพราะแม้จะไม่ใช่อาวุธร้ายแรงโดยตรงอย่างปืนและระเบิด แต่ก็อาจทำให้ผู้อื่นเกิดอันตราย บาดเจ็บและเสียชีวิตได้เมื่อถูกจุดสำคัญ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่ดูแลพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานพยาบาล สถาบันการเงิน ฯลฯ จึงต้องเคร่งครัดในการตรวจกระเป๋า ย่ามสะพายที่บุคคลต่าง ๆ พกพามาที่บริเวณประตูทางเข้า เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุร้าย หากพบว่ามีผู้แสดงอาการพิรุธหรือไม่พอใจ ก็สามารถประสานไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย หรือสายตรวจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อรีบดำเนินการอย่างเหมาะสมได้ทันที

  1. รายงานสถานการณ์ประจำวัน

เมื่อมีการตรวจค้นบุคคลหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น บริเวณลานจอดรถ สวนสาธารณะ หรือมุมอับสายตาต่าง ๆ จำเป็นต้องรายงานความผิดปกติแก่หัวหน้างานอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ต้องบันทึกสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในสมุดบันทึกประจำวัน เพื่อส่งต่อเวรให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยรายอื่นที่จะรับช่วงดูแลต่อ ซึ่งการบันทึกนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เกิดขึ้นได้

  1. ดูแลความซื่อสัตย์ของพนักงาน

รปภ. ต้องใส่ใจรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง โดยทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทน เช่น การดูแลบันทึกเวลาเข้าและออกงานของพนักงานแต่ละคนให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีการทุจริตในการคำนวณชั่วโมงการทำงานที่กระทบต่ออัตราการจ่ายค่าจ้างรายวันหรือรายเดือน ทั้งยังต้องคอยตรวจตราค้นตัวและกระเป๋าของพนักงานในช่วงเวลาเลิกงาน ไม่ให้มีการหยิบของมีค่าต่าง ๆ ของโรงงานหรือบริษัทกลับไป อันจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างได้

  1. ตรวจระบบน้ำไฟให้เรียบร้อย

ต้องช่วยดูแลต้นทุนการทำธุรกิจของผู้ว่าจ้าง ด้วยการสำรวจจุดชำรุดของสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ก๊อกน้ำ หลอดไฟที่ชำรุด มีการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ การแอบพ่วงใช้ระบบน้ำระบบไฟของมิจฉาชีพ ฯลฯ อันเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานอย่างเหมาะสม หากพบจุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องรีบแจ้งหน่วยช่างให้มาดำเนินการซ่อมแซม และรายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อรับทราบเหตุการณ์ด้วย

จะเห็นได้ว่า รปภ ต้องทำหน้าที่ตรวจตราในจุดต่าง ๆ อย่างละเอียด ใส่ใจความผิดปกติแม้เล็กน้อยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง เมื่อพบความผิดปกติใดก็ต้องรีบรายงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วต่อไป

หากท่านต้องการใช้บริการ รักษาความปลอดภัย โปรดติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ