การรักษาความปลอดภัย ให้กับบุคคลสำคัญ ควรทำอย่างไร

รักษาความปลอดภัย

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย นอกจากหน้าที่หลักอย่างการดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่แล้ว บางครั้งเจ้าหน้าที่ รปภ ก็มีหน้าที่ในการอารักขา รักษาความปลอดภัย ให้กับบุคคลสำคัญอีกด้วย โดยเป็นการอารักขาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ร้ายหรือความรุนแรงกับบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด ซึ่งการอารักขาบุคคลสำคัญต้องมีการวางแผนการดูแลความปลอดภัย การดำเนินการตามแผน และสุดท้ายประเมินผลแผนงานการดูแลความปลอดภัยที่เกิดขึ้น เพื่อการปรับปรุงในครั้งหน้า ซึ่งการดูแลความปลอดภัยของบุคคลสำคัญอาจมีหลายมาตรการร่วมกัน เช่น

  • การดูแลตรวจสอบสถานที่ เช่น แผนผังอาคาร สถานที่ที่ต้องไปอารักขา การมองสภาพแวดล้อมรอบด้าน การตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณลิฟต์ ทางเดิน ทางเข้า-ออก เป็นต้น
  • การดูแลตรวจสอบบุคคลที่มีลักษณะไม่ปกติ เช่น วิกลจริต มีพฤติกรรมน่าสงสัย มีการเตรียมการปองร้าย แสดงกิริยาไม่เหมาะสม เป็นต้น

การทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบุคคลนั้น มีด้วยกันหลายสถานการณ์ เช่น

  1. การดูแลอารักขาความปลอดภัยแบบใกล้ชิด / ตัวต่อตัว
  2. การดูแลอารักขาความปลอดภัยแบบเป็นกลุ่ม
  3. การดูแลอารักขาความปลอดภัยในการเดินทาง / การประชุม / ระหว่างอยู่ในยานพาหนะ
  4. การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รปภ ที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ควรมีคุณสมบัติคือ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี หมั่นสังเกตสถานการณ์และสภาพแวดล้อม มีทักษะการต่อสู้ การใช้อาวุธ ทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดูแลความปลอดภัย สามารถประเมินความเสี่ยงได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ ทราบแผนงานการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญมาก่อน มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาท มีความอดทน สามารถสื่อสาร ประสานงานได้เป็นอย่างดี เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเรียนรู้กันได้ผ่านการฝึกฝนหรือการฝึกสอนจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

Security 1 Service พร้อมให้บริการดูแลความปลอดภัยให้กับอาคารสถานที่ของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

 

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ