การ รักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน มีอะไรบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ก่อนที่เจ้าหน้าที่ รปภ จะปฏิบัติหน้าที่ได้ จำเป็นต้องทราบก่อนว่า การดูแลความปลอดภัยขั้นพื้นฐานคืออะไร และมีอะไรบ้าง วันนี้ทาง Security 1 Service จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องนี้กัน

การ รักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน คือมาตรการที่กำหนดขึ้น ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการพิทักษ์รักษาชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 3 แบบ

  1. เกี่ยวกับบุคคล (ปฏิบัติต่อข้าราชการ จุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบเฟ้นให้ได้บุคคลที่ลักษณะเหมาะสมแก่การเป็นข้าราชการ และเพื่อให้เป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ )
  2. เกี่ยวกับเอกสาร (ใช้ในส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาความลับของทางราชการ )
  3. เกี่ยวกับสถานที่ (ปฏิบัติหน้าที่เป็น รปภ แก่อาคาร สถานที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรม และการก่อวินาศกรรม)

หน้าที่ของพนักงานดูแลความปลอดภัย อาจจะเกี่ยวข้องในทั้ง 3 ข้อ แต่จะเกี่ยวข้องมากที่สุดในข้อที่ 3 การดูแลความปลอดภัยสถานที่ ซึ่งต้องมีการวางแผน พิจารณา เพื่อวางมาตรการการป้องกัน โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่อพื้นที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม เป็นต้น จากมาตรการการป้องกัน อาจต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในพื้นที่ เช่น มีการเตรียมสิ่งกีดขวาง การบังคับการเข้าออกเพื่อให้เข้าพื้นที่อย่างช้า ๆ และเป็นการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ด้วย มีการเพิ่มแสงสว่างเพื่อให้สามารถดูแลสถานที่ มองเห็นได้อย่างทั่วถึงทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน เป็นต้น

นอกจากพิจารณาแผนและปรับปรุงสภาพพื้นที่แล้ว ก็ต้องมีแผนสำหรับส่วนงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน จำนวนของเจ้าหน้าที่ ที่ตั้งของสถานที่ การติดต่อสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบสัญญาณแจ้งภัยในสถานที่ การควบคุมยานพาหนะ การดูแลพื้นที่หวงห้าม ข้อควรสังเกตของบุคคลผู้ต้องสงสัย การจำรูปพรรณสัณฐานของบุคคลที่เข้า – ออก เป็นต้น

สุดท้ายต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนการควบคุมฝูงชน หรือการเคลื่อนย้ายคนไปยังที่ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

หากท่านกำลังมองหาบริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ