คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

คปภ.เป็นหน่วยงานที่ถูกย่อมาจากชื่อเต็ม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ถ้าเป็นการละเมิดขององค์กรในทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ทำงานมีความเสี่ยงสูง จะต้องมีตัวแทนจากทางผู้บริหาร, จป. วิชาชีพ และตัวแทนของลูกจ้าง เพื่อเป็นเลขานุการร่วมกันและปฏิบัติตามนโยบายที่ถูกพิจารณามาแล้ว พร้อมการวางแผนงานด้านรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการทำงาน โดยรวมมีบทบาทกับผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ.ในหลายด้านเลยทีเดียว บทบาทการทำหน้าที่ของ คปภ. คือ การพิจารณานโยบายแผนงานด้านความปลอดภัยที่จะต้องมีภายในที่ทำงานต่างๆ ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกันและการเป็นผู้ดูแลวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัยของผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ซึ่ง คปภ.จะต้องมีการทำรายงานและนำเสนอเรื่องมาตรการและแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำเรื่องต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยของการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีการทำงานเกิดขึ้นจะต้องทำให้ทุกส่วนและทุกฝ่าย เข้าใช้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร้ความกังวล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใครในสถานประกอบการ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยของการทำงาน ช่วยพิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมไปถึงการตรวจสอบมาตรฐานของชุดรักษาความปลอดภัยของผู้ทำงานเสี่ยงสูง เพื่อให้สามารถทำงานอย่างสมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลา ทั้งยังตรวจสอบในเรื่องของสถิติการทำงาน การประสบอุบัติเหตุ และการติดต่อหรือการเป็นโรคเรื้อรังภายในสถานประกอบกิจการ ที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง การทำงานของ คปภ.จะต้องมีการวางแผนอบรมด้านการทำงาน อบรมหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อทำให้ผู้บริหาร นายจ้าง หรือบุคลากรในทุกระดับ สามารถที่จะนำเสนอแผนความปลอดภัยต่อผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการได้ ดังนั้นจึงมีบทบาทต่อผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฝึกอบรมนี้ด้วยเช่นกัน  เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและเจ้าหน้าที่ รปภ.อย่างสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ