ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่

หน้าที่สำคัญที่สุดของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การดูแลความปลอดภัยภายในการทำงานและความปลอดภัยโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ รปภ.แต่ละคนจะมีจุดประจำตำแหน่งที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบการทำงานในแต่ละส่วนให้ดีที่สุด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อผู้ว่าจ้างที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสูงสุด หน้าที่ของ รปภ.ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต และโรงงานประเภทต่าง ๆ จะเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ พร้อมการมีส่วนในการดูแลความปลอดภัยการทำงานของพนักงานทุกคน และทำงานร่วมกับ คปภ. ของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ดี จึงจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยในทุก ๆ ปี ซึ่งหน้าที่สำคัญของระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ

 • การดูแลและรักษาความปลอดภัยประจำหน่วย หรือประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง
 • การดูแลยานพาหนะที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงงาน ทั้งเข้าและออกอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบบุคคลและพนักงาน ที่เข้าและออกอยู่เสมอ สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลจุดต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
 • มีการสุ่มตรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนอย่างเคร่งครัด
 • มีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว สามารถประสานงานเพื่อติดต่อการระงับเหตุต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
 • จัดการกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ลดความเสียหายได้มาก
 • ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบันทึก การตรวจสอบ และการดูกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้
 • สามารถใช้ยานพาหนะ เพื่อการขับตรวจตราทั่วทุกบริเวณของโรงงานอุตสาหกรรมได้
 • มีความสามารถในด้านการตรวจสอบรถขนส่งสินค้า ทั้งในช่วงเข้าและออกได้อย่างละเอียด
 • สามารถรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุต่าง ๆ จากทางพนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถือว่ามีความสำคัญต่อการดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นผู้ที่คอยดูแลและปกป้องชีวิตกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง-พนักงานภายในโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียชีวิต ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการป้องกันอัคคีภัยล ป้องกันปัญหาอาชญากรรม, ป้องกันการโจรกรรม และการบุกรุกต่าง ๆ ได้ดี พร้อมการตรวจตราดูเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ถูกถอดปลั๊กหรือเก็บในจุดที่ถูกต้อง จึงถือเป็นหนึ่งในผู้มีหน้าที่ด้านการดูแลความปลอดภัยการทำงานด้วยเช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ