ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ

ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ

ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ

การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อชีวิตคนทำงานอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดเพื่อฝึกและอบรมพนักงานอยู่บ่อยครั้ง เพื่อลดความประมาทในการทำงานที่อาจพาไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและทำให้ผู้ร่วมงานด้วยกันเสียชีวิตเป็นจำนวนมากได้ พร้อมลดความบกพร่องในการทำงาน ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ร่วมงานและเครื่องจักรอุตสาหกรรม หรืออาจจะลุกลามจนถึงขั้นทำให้ทางโรงงานเกิดความเสียหายอันหนักหน่วงได้ โดยหัวใจหลักของการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ

  • ลดความประมาทของคนทำงานให้เหลือน้อยมากที่สุด
  • เพิ่มความชำนาญในการทำงานที่มากขึ้น
  • เพิ่มความรู้ในด้านการตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อให้ลดอันตรายลง
  • มีการจัดตรวจร่างกายของพนักงานอยู่เป็นประจำ เพื่อลดปัญหาการทำงานจนอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้า หรือการเป็นโรคต่าง ๆ
  • จัดการเรื่องแสงสว่างให้เพียงพอต่อการทำงานในทุก ๆ วัน
  • จัดเตรียมเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์เซฟตี้ให้ถูกต้องต่อการทำงานในแต่ละประเภท
  • มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุภายในสถานที่ทำงานบ่อยครั้ง เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
  • ให้ความรู้ต่อพนักงานทุกคน เพื่อการทำงานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และงานสำเร็จสมบูรณ์ได้ โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น

การทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีผู้ทำงานใหม่และผู้ทำงานเก่าในแต่ละแผนกของโรงงาน การจัดฝึกอบรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างบ่อยครั้ง เพื่อทำให้พนักงานทุกคนได้ระมัดระวังและจัดเตรียมความพร้อมร่วมกัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน จะต้องเข้าฝึกอบรมด้วยเช่นกัน โดยจะมีทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมในการทำงานทุกวัน จุดประสงค์หลักของการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีบ่อยครั้ง คือ การทำให้ผู้ทำงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจต่อกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ทำงานเก่า แต่มีการย้ายแผนกหรือย้ายมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมไปถึงในกรณีของการซื้อเครื่องจักรใหม่เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม การสร้างพื้นที่ใหม่ในการทำงาน การอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความจำในด้านการ รักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มสถานภาพการทำงานหรือการเลื่อนตำแหน่งสู่ระดับหัวหน้า ดังนั้นการจัดฝึกอบรมทุกประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน เพราะแม้อุบัติเหตุต่าง ๆ จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็อาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงได้มากเลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ