ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน2

ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

ในปัจจุบันสถานที่สำคัญต่าง ๆ มักต้องมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) คอยประจำการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่สถานที่สำคัญต่าง ๆ มักเลือกใช้บริการ รปภ จาก Security Company ที่มีมาตรฐานมากกว่าการประกาศรับสมัคร ยาม ด้วยตัวเอง

สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ Security Guard จาก Security Company ที่มีมาตรฐานเป็นเพราะเจ้าหน้าที่จากบริษัทจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านทักษะหรือความสามารถที่จำเป็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่า ซึ่งการฝึกอบรมของแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับสถานการณ์ใดเป็นพิเศษ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผ่านการสอบถามไปยังบริษัทเพื่อใช้ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความสามารถที่ต้องการได้

ในส่วนของการฝึกอบรม รปภ ของ Security 1 Service มีหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรควบคุมบุคคล ยานพาหนะและสถานที่ หลักสูตรตรวจวัตถุต้องสงสัย หลักสูตรจดจำใบหน้าและรูปพรรณสัณฐาน หลักสูตรดับเพลิงและหลักสูตรงานจราจร เป็นต้น รวมถึงมีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย ที่มีความทันสมัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ช่วยยกระดับและพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ Security 1 Sevice ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพแตกต่างจากการจ้าง ยาม ที่ไม่มีทักษะจึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้นหากต้องการความคุ้มค่าในการเลือก Security Guard จึงควรเลือกเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Secrity Company ที่มีประสบการณ์ เพราะจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างชำนาญ รวดเร็ว ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไปพร้อมกับการดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีมาตรฐานรวมถึงมีการการันตีผลงานที่น่าเชื่อถืออีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ