ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจ้าง รปภ มีอะไรบ้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจ้าง รปภ มีอะไรบ้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจ้าง รปภ มีอะไรบ้าง

Security guard หรือ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อหน่วยงานและโครงการที่อยู่อาศัย เพราะเป็นตำแหน่งที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจสร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้น รวมถึงการจ้าง security guard ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย แม้ว่าการจ้าง รปภ จะมีความสำคัญและความจำเป็นมาก แต่การจ้าง Security guard ที่ไม่ได้มาตรฐานก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาที่พบได้บ่อยหลายประการ ดังนี้

–          การปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับหน่วยงานที่เลือกว่าจ้าง security guard ด้วยตัวเองมักจะตั้งอัตราค่าจ้างเอาไว้ต่ำเกินไป เพราะมองข้ามความสำคัญของทักษะที่ security guard ควรมี เช่น ความสามารถในควบคุมบุคคล, ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะ, ความสามารถในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ซึ่งความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้ต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ต่างกับ ยาม ที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถเฉพาะทาง

–          ละเลยหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ไม่มีมาตรฐานมักละเลยหน้าที่ในการปฏิบัติงานทำให้ผู้คนต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินมากกว่า ต่างจากการจ้าง รปภ ที่มีมาตรฐานที่หากผู้ว่าจ้างพบว่าเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ได้ทันที

–          ไม่มีเอกสารการันตีการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องพบกับการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้รับจ้าง หรือ ยาม ได้

ดังนั้น หากต้องการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในการจ้าง security guard ควรเลือกบริษัท security ที่มีมาตรฐาน เพราะจะทำให้ได้เจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและทักษะที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภัยอันตราย​ต่าง​ ๆ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ