ระเบียบวินัย ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ

กฎระเบียบช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งทุกคนควรเคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงกฎระเบียบวินัยในที่ทำงานด้วย ซึ่งในทุกสาขาอาชีพก็มีระเบียบวินัยข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ในวันนี้ทาง Security 1 Service จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในระเบียบวินัยของ รปภ ว่ามีอะไรบ้าง           ระเบียบข้อบังคับวินัยของ รปภ ส่วนใหญ่จะขึ้นกับการออกกฎของบริษัทนั้น ๆ แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากระเบียบเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง กฎระเบียบออกมาเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น

  • ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มของมึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติด และกระทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย
  • ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาอาวุธ ระเบิด
  • ห้ามหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ ควรตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
  • ห้ามเข้าเขตหวงห้ามของสถานที่นั้น จนกว่าจะได้รับอนุญาต และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล
  • ไม่ควรละทิ้งบริเวณที่ รักษาความปลอดภัย ก่อนการมาของเจ้าหน้าที่เวรต่อไปที่อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานมารับช่วงต่อ
  • ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
  • ควรเขียนรายงานเหตุการณ์ตามความเป็นจริงในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย มีการลงลายมือชื่อหลังปฏิบัติภารกิจลุล่วง
  • ควรมาถึงสถานที่ปฏิบัติงานก่อนอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
  • ควรศึกษาระเบียบข้อบังคับของสถานที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
  • ควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และแต่งกายสุภาพ ตัดผม โกนหนวดให้เรียบร้อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท

จากระเบียบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ามีไว้เพื่อประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เอง และเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ หากท่านต้องการใช้บริการดูแลความปลอดภัย โปรดติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ