สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง

อาชีพเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security guard) เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยลักษณะของ รปภ ที่มีความเป็นมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตนเพื่อก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 , จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานดูแลความปลอดภัย , กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ สถานที่ร้องทุกข์ การจับ การค้นของราษฎร เป็นต้น นอกจากนี้ Security Guard ยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจวัตถุต้องสงสัย , การจดจำรูปพรรณ สัณฐาน/ยานพาหนะ , การควบคุมบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ , การตรวจค้น , การฝึกอบรมจราจร รวมถึงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงร่วมด้วย ทำให้อาชีพเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security guard) จึงต่างจากอาชีพ ยาม ที่มีค่าจ้างต่ำและมีสวัสดิการที่น้อยกว่า

จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นมักเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้หากพูดถึงอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่ รปภ ควรได้รับแม้ว่าจะตั้งอยู่ในระดับฐานเงินเดือนขั้นต่ำวุฒิ ม.3 ขึ้นไป แต่จะมีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมเพื่อชดเชยให้กับเวลาที่เสียไปและต้องได้รับการดูแลจากสวัสดิการประกันสังคมเป็นอย่างน้อย ซึ่งในหลายบริษัท Security Company จะมีประกันชีวิตให้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้กับครอบครัวและเจ้าหน้าที่

ด้วยลักษณะงานและความเสี่ยงจึงไม่น่าแปลกใจหากอาชีพ Security Guard มีสวัสดิการและอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอาชีพ ยาม เพราะเป็นการตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ