สายตรวจ รปภ. คืออะไร?

รปภ

สายตรวจ รปภ เป็นงานที่เปิดรับสมัครบ่อย แสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในช่วงเวลานี้ โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั่วไป

Security 1 Service จึงได้รวบรวมความหมายและหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้อ่านทราบ ดังนี้

สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นคนกลางระหว่างผู้ปฏิบัติงาน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ว่าจ้างงาน และบริษัทต้นสังกัด จึงต้องเป็นผู้มีหลักจิตวิทยาสูง เข้าใจบทบาทและทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การประสานงานราบรื่นและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายต้องการ

งานของสายตรวจ รปภ ได้แก่

  1. ส่งเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัย

สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมักมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมากก่อน หรือเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายงาน รักษาความปลอดภัย มาด้วย จึงมองเห็นได้ชัดทั้งภาพรวมและส่วนบุคคลว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละคนนั้นทำงานได้อย่างมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด และมีจุดอ่อนในด้านใดบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้เชี่ยวชาญขึ้น อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ และสร้างความประทับใจแก่ผู้ว่าจ้าง

  1. ด้านตรวจตราการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ

ต้องตรวจสอบตารางเวรไม่ให้มีการควงกะหรือฝากเวรให้คนอื่นเข้าแทนกัน เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ตรวจเช็คอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการผลัดเวรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหากมีการลากิจ ลาป่วย สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็จะต้องทำหน้าที่ในการจัดสรรกำลังพลมาชดเชยอย่างรวดเร็ว

  1. ด้านสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีความสามารถรอบด้าน เพื่อทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้อย่างเต็มที่ เช่น ต้องทบทวนการใช้ถังดับเพลิง การวางแผนอพยพคนหนีไฟจากตึก ซึ่งสายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องทำหน้าที่เขียนโครงการขอความร่วมมือกับสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ หน่วยงานกู้ภัย ฯลฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการฝึกฝนและซักซ้อมในสถานการณ์จำลองเป็นประจำ

  1. ประสานงานระหว่างบริษัทต้นสังกัดกับผู้ว่าจ้าง

หากมีแนวนโยบายใดที่ผู้ว่าจ้างต้องการมอบหมายพิเศษให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับผิดชอบ สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน หรือทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อประสานความร่วมมือไปที่บริษัทส่วนกลาง เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า สายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีหน้าที่หลายด้าน ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับงานเอกสาร การบริหารจัดการ และมีหลักจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับคนจำนวนมากด้วย

Security 1 Service พร้อมให้บริการดูแลความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมแล้ว โดยท่านผู้สนใจสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

 

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ