หากจะเป็นหัวหน้าชุด รปภ ควรต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

หากจะเป็นหัวหน้าชุด รปภ ควรต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ทำให้อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ (security guard) จึงเป็นอาชีพที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตของบุคคลในเขตดูแลความปลอดภัย  แม้ว่าหลายคนจะให้คำจำกัดความของ security guard ว่า “ยาม” เพราะมักมองว่าอาชีพนี้มีหน้าที่เพียงเฝ้าดูผู้คนตามจุดประจำการต่าง ๆ ในอาคาร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของผู้ที่จะเป็น รปภ ได้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่จะเป็นหัวหน้าชุด รักษาความปลอดภัย จะต้องมีความสามารถและทักษะที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่ Security guard ทั่วไป ดังนี้ –          ความรู้ด้านการวางแผนและภาวะผู้นำ เนื่องจากหัวหน้าชุด Security guard จะเป็นผู้กำหนดการวางตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ จึงควรมีความรู้ด้านการวางแผนและมีความเป็นผู้นำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้ –          ความรู้ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เนื่องจากในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ฉับไวและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้านั้น –          มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญไม่แพ้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากผู้ที่เป็นหัวหน้าชุดจะต้องมีการสื่อสารและสั่งการด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติ​งาน​ –          ความรู้ด้านกฎหมายในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัย เป็นมากกว่าผู้ที่ยืนเฝ้า ยาม หน้าประตู ทำให้ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าชุดของ security guard จึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถของหัวหน้าชุดข้างต้นเป็นคุณสมบัติเด่นที่ช่วยในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ หัวหน้าชุดควรเป็นผู้ที่มองสถานการณ์ได้รอบด้าน​ วางแผนและสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่องทางการติดต่อ IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ