อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด

อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด

อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด

อาชีพ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถือเป็นอาชีพที่จะต้องเป็นด่านหน้า มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาติดต่อบ่อยครั้ง จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจ Covid อยู่เสมอ โดยจะเป็นการดำเนินงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่จะมีการว่าจ้างหน่วยงานเข้ามา เพื่อการตรวจสอบ Covid ด้วยวิธีที่มีความแม่นยำสูงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ว่าจ้างมากขึ้น บริษัทรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ จะมีการว่าจ้างหน่วยงานเอกชนด้านการตรวจสอบเชื้อ Covid 19 มาพร้อมการใช้ตัวเทสที่มีคุณภาพสูง เพื่อการตรวจสอบการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ทุกคนโดยจะเป็นการตรวจทุก 3-6 เดือน แล้วแต่ละบริษัทจะกำหนดขึ้นมา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รู้สึกมั่นใจต่อ รปภ.ภายใต้บังคับบัญชามากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องของการแต่งกาย การใช้หน้ากากอนามัย การตรวจสอบผู้ที่เข้ามาติดต่องาน และการสังเกตอาการต่าง ๆ เพื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้คอยสังเกตตนเองกับผู้ที่มาติดต่อ ถ้ามีอาการผิดปกติขึ้นมาเมื่อไหร่จะต้องมีการแจ้งกับทางหัวหน้า รปภ.และทางสังกัดทันที เมื่อใดที่เริ่มเกิดอาการผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจสอบหรือการเทสเชื้อ Covid 19 ทันทีและต้องมีการกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ถ้ามีการติดเชื้อ ทางหน่วยงานจะต้องเร่งนำตัว รปภ.รายนั้นเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้น บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องใส่ใจต่อ รปภ.ที่อยู่ภายในการดูแลเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบเชื้อ Covid 19 อยู่ตลอด พร้อมการให้ความรู้ด้านการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างครบถ้วน เมื่อมี รปภ.คนใดติดเชื้อจากการทำงาน จะต้องได้รับการดูแลและการนำพาเข้าสู่ระบบรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตไม่ลดถอยลงและช่วยลดการแพร่ระบาดได้มากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ